Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alla forskningsartiklar i nummerordning

2024

2023

Publikation 161

Svensk sammanfattning: Vilka faktorer under TEDDY-studiens första år påverkade efterföljande deltagande?
Originalartikel: Factors assessed in the first year of a longitudinal study predict sebsequent study visit compliance: the TEDDY study. (PDF, 0,94 MB, nytt fönster).

Publikation 160

Svensk sammanfattning: Påverkar barns matvanor mellan 9 månader och två års ålder risken at utveckla autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas och celiaki?
Originalartikel: Associations of dietary patterns between age 9 and 24 months with risk of celiac disease autoimmunity and celiac disease among children at incresed risk. (PDF, 0,35 MB, nytt fönster).

Publikation 159

Svensk sammanfattning: Påverkar virusinfektioner blodcellers genuttryck före den första autoantikroppen?
Originalartikel: Distinct transcriptomic profiles in children prior to the appearance of type 1 diabetes-linked islet autoantibodies and following enterovirus infection. (PDF, 1,57 MB, nytt fönster).

Publikation 158

Svensk sammanfattning: Vad kan vi lära om celiaki i uppföljningsstudier av barn?
Originalartikel: Coeliac disease: what can we learn from prospective studies about disease risk. (PDF, 0,47 MB, nytt fönster).

Publikation 157

Svensk sammanfattning: Är det möjligt att utveckla ett förkortat frågeformulär för att mäta oro hos barn?
Originalartikel: SAI-CH-6: Development of a Short Form of the State Anxiety Inventory for Children At-Rist for Type 1 Diabetes. (PDF, 0,28 MB, nytt fönster).

Publikation 156

Svensk sammanfattning: Kan kosten påverka BMI och risken för att utveckla en första diabetesautoantikropp?
Originalartikel: Dietary Intake and Body Mass Index Influence the Risk of Islet Autoimmunity in Genetically At-Risk Children: A Mediation Analysis Using the TEDDY Cohort. (PDF, 0,42 MB, nytt fönster).

Publikation 155

Svensk sammanfattning: Påverkar gastroenterit risken att utveckla insulinautoantikroppar?
Originalartikel: Gastrointestinal infections Modulate the Risk for insulin Autoantibodies as the First-Appearing Autoantibody in the TEDDY Study. (PDF, 1,29 MB, nytt fönster).

Publikation 154

Svensk sammanfattning: Påverkar ålder vid introduktion av fast föda och tillskott av probiotika risken att utveckla ö-cellsautoantikroppar? 
Originalartikel: HLA Genotype and Probiotics Modify the Association Between Timing of Solid Food Introduction and Islet Autoimmunity in the TEDDY Study. (PDF 11.2 mb, nytt fönster) 

Publikation 153

Svensk sammanfattning: Har Covid-19 pandemin påverkat risken för autoantikroppar eller autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: SARS-CoV-2 - No Increased Islet Autoimmunity or Type 1 Diabetes in Teens. (PDF 0,32 MB, nytt fönster).

Publikation 152

Svensk sammanfattning: Kan protein i plasma förutsäga en första autoantikropp och senare diabetes?Originalartikel: Plasma protein biomarkers predict the development of persistent autoantibodies and type 1 diabetes 6 months prior to the onset of autoimmunity. (PDF 4.55 MB, nytt fönster).

Publikation 151

Svensk sammanfattning: Vilka faktorer kan bidra till att en första autoantikropp bildas?
Originalartikel: Possible heterogeneity of initial pancreatic islet beta-cell autoimmunity heralding type 1 diabetes. (PDF, 0,79 MB, nytt fönster).

Publikation 150

Svensk sammanfattning: Hur påverkar fysisk aktivitet risken att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Physical Activity and the Development of Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in 5- to 15-Year-Old Children Followed in the TEDDY Study. (PDF, 3,16 MB, nytt fönster).

Publikation 149

Svensk sammanfattning: Kan järnintag påverka risken för att utveckla en första diabetesautoantikropp?
Originalartikel: Interaction Between Dietary Iron Intake and Genetically Determined Iron Overload: Risk of Islet Autoimmunity and Progression to Type 1 Diabetes in the TEDDY Study. (PDF, 3,15 MB, nytt fönster).

Publikation 148

Svensk sammanfattning: Hålls den glutenfria kosten efter celiakidiagnos?
Originalartikel: Gluten-free diet adherence in children with screening-detected celiac disease using a prospective birth cohort study. PLoS One (PDF, 1,15 MB, nytt fönster).

Publikation 147

Svensk sammanfattning: Var i Europa och USA är celiaki vanligast?
Originalartikel: Incidence of Pediatric Celiac Disease Varies by Region. (PDF, 0.36 MB, nytt fönster).

2022

Publikation 146

Svensk sammanfattning: Vad förutsäger diabetes bäst – HbA1c eller OGTT?
Originalartikel: Rising Hemoglobin A1c in the Nondiabetic Range Predicts Progression of Type 1 Diabetes As Well As Oral Glucose Tolerance Tests. (PDF, 0.74 MB, nytt fönster)

Publikation 145

Svensk sammanfattning: Kan diabetesautoantikroppar och diabetes förutsägas?
Originalartikel: Predictors of the Initiation of Islet Autoimmunity and Progression to Multiple Autoantibodies and Clinical Diabetes: The TEDDY Study. (PDF, 1,07 MB, nytt fönster)

Publikation 144

Svensk sammanfattning: Samband mellan stigande HbA1c, antal autoantikroppar och diabetes?
Originalartikel: HbA1c as a time predictive biomarker for an additional islet autoantibody and type 1 diabetes in seroconverted TEDDY children. (PDF, 1,24 MB, nytt fönster)

Publikation 143

Svensk sammanfattning: Minskar fysisk aktivitet risken för barn med flera autoantikroppar att utveckla diabetes?
Originalartikel:The association of physical activity to oral glucose tolerance test outcomes in multiple autoantibody positive children: The TEDDY Study. (PDF, 1,31 MB, nytt fönster).

Publikation 142

Svensk sammanfattning: Ökar svampinfektioner risken för autoantikroppar hos barnen i TEDDY studien?
Originalartikel: Temporal changes in gastrointestinal fungi and the risk of autoimmunity during early childhood: the TEDDY study. (PDF, 1,88 MB, nytt fönster)

Publikation 141

Svensk sammanfattning: Vilka biomarkörer kan användas för att förutsäga autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Integration of Infant Metabolite, Genetic, and Islet Autoimmunity Signatures to Predict Type 1 Diabetes by Age 6 Years. (PDF, 6,79 MB, nytt fönster)

Publikation 140

Svensk sammanfattning: Vilken mat som innehöll gluten åt barn som utvecklade celiaki?
Originalartikel: Sources of dietary gluten in the first 2 years of life and associations with celiac disease autoimmunity and celiac disease in Swedish genetically predisposed children: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study. (PDF, 1,28 MB, nytt fönster)

Publikation 139

Svensk sammanfattning: Påverkade telomerlängden risken för att få autoantikroppar mot betacellerna?
Originalartikel: Telomere length is not a main factor for the development of islet autoimmunity and type 1 diabetes in the TEDDY study. (PDF, 1,23 MB, nytt fönster)

Publikation 138

Svensk sammanfattning: Hur många TEDDY barn har haft ketoacidos vid diabetesdiagnos och spelar ålder för debut någon roll?
Originalartikel: Heterogeneity of DKA Incidence and Age-Specific Clinical Characteristics in Children Diagnosed With Type 1 Diabetes in the TEDDY Study. (PDF, 0,79 MB, nytt fönster)

Publikation 137

Svensk sammanfattning: Vad betyder det att träffa samma forskningssjuksköterska för att vara nöjd som deltagare i TEDDY studien?
Originalartikel: Is staff consistency important to parents’ satisfaction in a longitudinal study of children at risk for type 1 diabetes: the TEDDY study. (PDF, 1,05 MB, nytt fönster)

2021

Publikation 136

Svensk sammanfattning: Finns det signalvägar i kroppens celler som förklarar varför barn med autoantikroppar utvecklar autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Dynamic changes in immune gene co-expression networks predict development of type 1 diabetes. (PDF, 1,15 MB, nytt fönster)

Publikation 135

Svensk sammanfattning: Påverkar vitamin D-nivån i blodet risken för celiaki?
Originalartikel: 25(OH)D Levels in Infancy Is Associated With Celiac Disease Autoimmunity in At-Risk Children: A Case–Control Study. (PDF, 0,53 MB, nytt fönster)

Publikation 134

Svensk sammanfattning: Finns det skillnader i förlopp för autoimmun (typ 1) diabetes beroende på ålder vid diagnos?
Originalartikel: Characteristics of children diagnosed with type 1 diabetes before vs after 6 years of age in the TEDDY cohort study. (PDF, 1,15 MB, nytt fönster)

Publikation 133

Svensk sammanfattning: Påverkas blodbilden hos autoantikroppspositiva TEDDY-barn?
Originalartikel: Complete blood counts with red blood cell determinants associate with reduced beta-cell function in seroconverted Swedish TEDDY children. (PDF, 1,2 MB, nytt fönster)

Publikation 132

Svensk sammanfattning: Snabb statistikmetod för analys av TEDDY data
Originalartikel: Fast hybrid Bayesian integrative learning of multiple gene regulatory networks for type 1 diabetes. (PDF, 1,33 MB, nytt fönster)

Publikation 131

Svensk sammanfattning: Påverkar amning risken för utveckling av autoantikroppar, allergier eller övervikt hos TEDDY-barnen? 
Originalartikel: Associations of breastfeeding with childhood autoimmunity, allergies, and overweight: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study. (PDF, 0,50 MB, nytt fönster)

Publikation 130

Svensk sammanfattning: Finns det ett mönster i hur blodceller uttrycker sina gener som ett fingeravtryck för att hitta barn som är på väg att utveckla autoantikroppar eller diabetes?
Originalartikel: Transcriptional networks in at-risk individuals identify signatures of type 1 diabetes progression. (PDF, 2,91 MB, nytt fönster)

Publikation 129

Svensk sammanfattning: Påverkar mammans kost under slutet av graviditeten risken för att barnet utvecklar autoantikroppar eller autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Maternal food consumption during late pregnancy and offspring risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes. (PDF, 0,92 MB, nytt fönster)

Publikation 128

Svensk sammanfattning: Är TEDDY- föräldrar mer observanta på symtom på autoimmun (typ 1) diabetes om barnet utvecklat autoantikroppar? 
Originalartikel: Parental monitoring for type 1 diabetes in genetically at-risk young children: The TEDDY study. (PDF, 1,78 MB, nytt fönster)

Publikation 127

Svensk sammanfattning: Minskar risken för att utveckla flera ö-cellsautoantikroppar med stigande ålder? 
Originalartikel: An Age-Related Exponential Decline in the Risk of Multiple Islet Autoantibody Seroconversion During Childhood. (PDF, 1,71 MB, nytt fönster)

Publikation 126

Svensk sammanfattning: Påverkar röda blodkroppars innehåll av fettsyror risken för att ö-cells autoantikroppar utvecklas? 
Originalartikel: Children’s erythrocyte fatty acids are associated with the risk of islet autoimmunity. (PDF, 1,01 MB, nytt fönster)

Publikation 125

Svensk sammanfattning: Vilka livshändelser under graviditeten påverkar barnets risk att utveckla den allra första diabetesautoantikroppen? 
Originalartikel: First-appearing islet autoantibodies for type 1 diabetes in young children: maternal life events during pregnancy and the child’s genetic risk. (PDF, 1,63 MB, nytt fönster)

Publikation 123

Svensk sammanfattning: Påverkar vitaminer och metaboliter risken för ö-cellsautoantikroppar och utveckling av diabetes? 
Originalartikel: Plasma Metabolome and Circulating Vitamins Stratified Onset Age of an Initial Islet Autoantibody and Progression to Type 1 Diabetes: The TEDDY Study. (PDF, 1,60 MB, nytt fönster)

Publikation 122

Svensk sammanfattning: Vilka faktorer påverkar hur fort den egna insulinproduktionen minskar vid autoimmun diabetes? 
Originalartikel: Factors Associated With the Decline of C-Peptide in a Cohort of Young Children Diagnosed With Type 1 Diabetes. (PDF, 0,43 MB, nytt fönster)

Publikation 121

Svensk sammanfattning: Kan artificiell intelligens (AI) med maskininlärning användas för ta reda på varför TEDDY barn får autoantikroppar? 
Originalartikel: Prediction of the development of islet autoantibodies through integration of environmental, genetic, and metabolic markers. (PDF, 3,76 MB, nytt fönster)

2020

Publikation 124

Svensk sammanfattning: Vilka faktorer påverkar om ett TEDDY- barn med två eller flera autoantikroppar gör oral glukostoleranstest (OGTT)?
Originalartikel: Adherence to oral glucose tolerance testing in children in stage 1 of type 1 diabetes: The TEDDY study (PDF, 1,06 MB, nytt fönster)

Publikation 120

Svensk sammanfattning: Kan en kombination av biomarkörer användas för att förutsäga att ett barn kommer att insjukna i autoimmun typ 1 diabetes?
Originalartikel: A combined risk score enhances prediction of type 1 diabetes among susceptible children (PDF, 8,5 MB, nytt fönster)

Publikation 119

Svensk sammanfattning: Efter en första autoantikropp, vilken risk för diabetes är det att få autoantikropp nummer två?
Originalartikel: Hierarchical Order of Distinct Autoantibody Spreading and Progression to Type 1 Diabetes in the TEDDY Study (PDF, 0,75 MB, nytt fönster)

Publikation 118

Svensk sammanfattning: I vilket land är TEDDY-barnen mest aktiva?
Originalartikel: Cross-Country Comparisons of Physical Activity and Sedentary Behavior among 5-Year-Old Children (PDF, 0,36 MB, nytt fönster)

Publikation 117

Svensk sammanfattning: Finns det metaboliter i barnens blod som flaggar för att autoantikroppar håller på att bildas?
Originalartikel: Longitudinal Metabolome-Wide Signals Prior to the Appearance of a First Islet Autoantibody in Children Participating in the TEDDY Study (PDF, 1,58 MB, nytt fönster)

Publikation 116

Svensk sammanfattning: Påverkar barnets tillväxt risken att få en första autoantikropp och sedan diabetes?
Originalartikel: Distinct Growth Phases in Early Life Associated With the Risk of Type1 Diabetes: The TEDDY Study (PDF, 1,08 MB, nytt fönster)

2019

Publikation 115

Svensk sammanfattning: Hur kan virus trigga autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Prospective virome analyses in young children at increased genetic risk for type 1 diabetes (PDF, 2,71 MB, nytt fönster)

Publikation 114

Originalartikel: Interactions between the Gut Microbiome and Mucosal Immunoglobulins A, M, and G in the Developing Infant Gut (PDF, 2,54 MB, nytt fönster)

Publikation 113

Svensk sammanfattning: Ökar tarmvirusinfektioner risken för celiaki hos små barn?
Originalartikel: Metagenomics of the faecal virome indicate a cumulative effect of enterovirus and gluten amount on the risk of coeliac disease autoimmunity in genetically at risk children: the TEDDY study. (PDF, 0,45 MB, nytt fönster)

Publikation 112

Svensk sammanfattning: Har C-vitamin i blodet betydelse för risken att TEDDY barn får ö-cellsautoantikropp och sedan diabetes?
Originalartikel: Plasma ascorbic acid and the risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: the TEDDY study. (PDF, 0,54 MB, nytt fönster)

Publikation 111

Svensk sammanfattning: Har kosten betydelse för risken att TEDDY barn får en första ö-cellsautoantikropp? 
Originalartikel: Metabolite-related dietary patterns and the development of islet autoimmunity. (PDF, 1,65 MB, nytt fönster)

Publikation 110

Svensk sammanfattning: Samband mellan amning och infektioner
Originalartikel: The relationship between breastfeeding and reported respiratory and gastrointestinal infection rates in young children. (PDF, 1,29 MB, nytt fönster)

Publikation 109

Svensk sammanfattning: Kan ett högt intag av gluten hos barn medföra ökad risk för celiaki (glutenintolerans)?
Originalartikel: Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity and Celiac Disease Among Children at Increased Risk. (PDF, 0,41 MB, nytt fönster)

Publikation 108

Originalartikel: Early Probiotic Supplementation and the Risk of Celiac Disease in Children at Genetic Risk. (PDF, 0,81 MB, nytt fönster)

Publikation 107

Originalartikel: Nested case‐control data analysis using weighted conditional logistic regression in The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study: A novel approach. (PDF, 0,39 MB, nytt fönster)

Publikation 106

Originalartikel: Extending Classification Algorithms to Case-Control Studies. (PDF, 2,4 MB, nytt fönster)

Publikation 105

Svensk sammanfattning: Vilka riskfaktorer för ö-cellsautoantikroppar och diabetes har upptäckts efter 8 år i TEDDY? 
Originalartikel: Predicting Islet Cell Autoimmunity and Type 1 Diabetes: An 8-Year TEDDY Study Progress Report. (PDF, 1,24 MB, nytt fönster)

Publikation 104

Originalartikel: The association between stressful life events and respiratory infections during the first 4 years of life: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young study. (PDF, 0,42 MB, nytt fönster)

Publikation 103

Originalartikel: Genetic Contribution to the Divergence in Type 1 Diabetes Risk Between Children From the General Population and Children From Affected Families. (PDF, 4,73 MB, nytt fönster)

Publikation 102

Svensk sammanfattning: Kan vi bättre förutspå vilka autoantikroppspositiva barn som kommer att diagnosticeras med autoimmun (typ 1) diabetes mellan 3 och 6 års ålder?
Originalartikel: Predicting Progression to Type 1 Diabetes from Ages 3 to 6 in Islet Autoantibody Positive TEDDY Children. (PDF, 0,97 MB, nytt fönster)

Publikation 101

Originalartikel: Rapidly Assessing the Quality of Targeted Proteomics Experiments through Monitoring Stable-Isotope Labeled Standards. (PDF, 1,16 MB, nytt fönster)

2018

Publikation 100

Svensk sammanfattning: Påverkar mammans intag av D-vitamin och omega-3 tillskott under graviditeten risken för autoantikroppar?
Originalartikel: Maternal dietary supplement use and development of islet autoimmunity in the offspring: TEDDY study. (PDF, 0,70 MB, nytt fönster)

Publikation 99

Svensk sammanfattning: Hur utvecklas bakterierna i tarmfloran under TEDDY-barnens första levnadsår?
Originalartikel: Temporal development of the gut microbiome in early childhood from the TEDDY study. (PDF, 5,35 MB, nytt fönster)

Publikation 98

Svensk sammanfattning: Skiljer sig tarmfloran mellan barn som utvecklar autoimmun (typ 1) diabetes och de som inte gör det?
Originalartikel: The human gut microbiome in early-onset type 1 diabetes from the TEDDY study. (PDF, 6,31 MB, nytt fönster)

Publikation 97

Originalartikel: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) Study: 2018 Update. (PDF, 1,3 MB, nytt fönster)

Publikation 96

Originalartikel: Time-Resolved Autoantibody Profiling Facilitates Stratification of Preclinical Type 1 Diabetes in Children. (PDF, 1,3 MB, nytt fönster)

Publikation 95

Originalartikel: Progression from islet autoimmunity to clinical type 1 diabetes is influenced by genetic factors: results from the prospective TEDDY study. (PDF, 0,9 MB, nytt fönster)

Publikation 94

Svensk sammanfattning: Ökar risken för övervikt hos barnet om mamman har diabetes under graviditeten?
Originalartikel: Associations of maternal diabetes during pregnancy with overweight in the offspring – Results from the prospective TEDDY study. (PDF, 0,57 MB, nytt fönster)

Publikation 93

Originalartikel: Molecular epidemiology of enteroviruses in young children at increased risk of type 1 diabetes. (PDF, 4,28 MB, nytt fönster)

Publikation 92

Originalartikel: Reduction in White Blood Cell, Neutrophil, and Red Blood Cell Counts Related to Sex, HLA, and Islet Autoantibodies in Swedish TEDDY Children at Increased Risk for Type 1 Diabetes. (PDF, 0,75 MB, nytt fönster)

Publikation 91

Originalartikel: Daily Intake of Milk Powder and Risk of Celiac Disease in Early Childhood: A Nested Case-Control Study. (PDF, 1,24 MB, nytt fönster)

Publikation 90

Originalartikel: Milk feeding and first complementary foods during the first year of life in the TEDDY study. (PDF, 0,4 MB, nytt fönster)

Publikation 89

Originalartikel: Quality Control Analysis in Real-time (QC-ART): A Tool for Real-time Quality Control Assessment of Mass Spectrometry-based Proteomics Data. (PDF, 2,34 MB, nytt fönster)

Publikation 88

Svensk sammanfattning: Kan vi bättre bedöma risk för autoimmun (typ 1) diabetes med en genetisk riskskala?
Originalartikel: Genetic scores to stratify risk of developing multiple islet autoantibodies and type 1 diabetes: A prospective study in children. (PDF, 2,85 MB, nytt fönster)

Publikation 87

Svensk sammanfattning: Mår barn och föräldrar till barn som deltagit i uppföljningsstudier bättre efter diabetesdiagnos än andra?
Originalartikel: Family adjustment to diabetes diagnosis in children: Can participation in a study on type 1 diabetes genetic risk be helpful? (PDF, 1,02 MB, nytt fönster)

Publikation 86

Originalartikel: Early Infant Diet and Islet Autoimmunity in the TEDDY Study (PDF, 0,46 MB, nytt fönster)

Publikation 85

Originalartikel: Identification of non-HLA genes associated with development of islet autoimmunity and type 1 diabetes in the prospective TEDDY cohort (PDF, 4,18 MB, nytt fönster)

2017

Publikation 84

Svensk sammanfattning: Vilka andra gener, förutom HLA, är viktiga för risken för autoimmunitet och autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Identification of non-HLA genes associated with development of islet autoimmunity and type 1 diabetes in the prospective TEDDY cohort (PDF, 2,01 MB, nytt fönster)

Publikation 83

Originalartikel: A new framework for prediction and variable selection for uncommon events in a large prospective cohort study (PDF, 1,98 MB, nytt fönster)

Publikation 82

Svensk sammanfattning: Kan högre D-vitaminnivå i blodet minska risken att utveckla autoantikroppar?
Originalartikel: Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and risk of islet autoimmunity (PDF, 0,75 MB, nytt fönster)

Publikation 81

Originalartikel: Association Between Early-Life Antibiotic Use and the Risk of Islet or Celiac Disease Autoimmunity (PDF, 0,24 MB, nytt fönster)

Publikation 80

Originalartikel: Co-occurrence of Type 1 Diabetes and Celiac Disease Autoimmunity (PDF, 1,09 MB, nytt fönster)

Publikation 79

Svensk sammanfattning: Vad kommer först, glutenantikroppar eller ö-cellsantikroppar?
Originalartikel: Co-occurrence of Type 1 Diabetes and Celiac Disease Autoimmunity (PDF, 0,752 MB, nytt fönster)

Publikation 78

Svensk sammanfattning: Pandemrix®-vaccination ökade inte risken för betacellsautoantikroppar eller autoimmun (typ 1) diabetes – snarare tvärtom.
Originalartikel: Pandemrix® vaccination is not associated with increased risk of islet autoimmunity or type 1diabetes in the TEDDY study children (PDF, 0,71 MB, nytt fönster)

Publikation 77

Svensk sammanfattning: Påverkar infektioner under graviditeten barnets risk att få en första autoantikropp? 
Originalartikel: Gestational respiratory infections interacting with offspring HLA and CTLA-4 modifies incident β-cell autoantibodies (PDF, 1,73 MB, nytt fönster)

Publikation 76

Svensk sammanfattning: Vilka ärftliga faktorer påverkar risken att drabbas av autoimmun (typ 1) diabetes när barnet har två eller flera autoantikroppar?
Originalartikel: The Influence of Type 1 Diabetes Genetic Susceptibility Regions, Age, Sex, and Family History to the Progression from Multiple Autoantibodies  to Type 1 Diabetes: A TEDDY Study Report (PDF, 1,12 MB, nytt fönster)

Publikation 75

Originalartikel: Joint modeling of longitudinal autoantibody patterns and progression to type 1 diabetes: results from the TEDDY study (PDF, 0,89 MB, nytt fönster)

Publikation 74

Originalartikel: Respiratory infections are temporally associated with initiation of type 1 diabetes autoimmunity: the TEDDY study (PDF, 0,46 MB, nytt fönster)

Publikation 73

Originalartikel: Cesarean Section on the Risk of Celiac Disease in the Offspring: The Teddy Study (PDF, 0,42 MB, nytt fönster)

Publikation 72

Originalartikel: My Child Is Islet Autoantibody Positive: Impact on Parental Anxiety (PDF, 0,77 MB, nytt fönster)

Publikation 71

Originalartikel: Intake of Energy and Protein is Associated with Overweight Risk at Age 5.5 Years: Results from the Prospective TEDDY Study (PDF, 0,37 MB, nytt fönster)

Publikation 70

Svensk sammanfattning: Finns det andra gener än HLA som ökar risken för en första autoantikropp?
Originalartikel: Genetic and Environmental Interactions Modify the Risk of Diabetes-Related Autoimmunity by Six Years of Age: The TEDDY Study (PDF, 1,00 MB, nytt fönster)

Publikation 69

Originalartikel: The feasibility of salivary sample collection in an international pediatric cohort: The the TEDDY study (PDF, 0,19 MB, nytt fönster)

Publikation 68

Originalartikel: Analgesic antipyretic use among young children in the TEDDY study: no association with islet autoimmunity (PDF, 0,7 MB, nytt fönster)

Publikation 67

Originalartikel: Genetics and its potential to improve type 1 diabetes care (PDF, 0,37 MB, nytt fönster)

Publikation 66

Originalartikel: Maternal use of dietary supplements during pregnancy is not associated with coeliac disease in the offspring: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study (PDF, 0,34 MB, nytt fönster)

Publikation 65

Originalartikel: Psychological Manifestations of Celiac Disease Autoimmunity in Young Children (PDF, 0,75 MB, nytt fönster)

Publikation 64

Svensk sammanfattning: Behåller barn, diagnosticerade med autoimmun (typ 1) diabetes i TEDDY studien, sin insulinproduktion längre än barn diagnosticerade utanför studien?
Originalartikel: Residual beta-cell function in diabetes children followed and diagnosed in the TEDDY study compared to community controls (PDF, 0,59 MB, nytt fönster)

Publikation 63

Originalartikel: First Infant Formula Type and Risk of Islet Autoimmunity in The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) (PDF, 0,7 MB, nytt fönster)

Publikation 62

Svensk sammanfattning: Ökar infektioner risken att drabbas av celiaki?
Originalartikel: Factors That Increase Risk of Celiac Disease Autoimmunity After a Gastrointestinal Infection in Early Life (PDF, 2,42 MB, nytt fönster)

2016

Publikation 61

Originalartikel: A Comparison of Rule-based Analysis with Regression Methods in Understanding the Risk Factors for Study Withdrawal in a Pediatric Study (PDF, 0,72 MB, nytt fönster)

Publikation 60

Originalartikel: A Swedish approach to the prevention of type 1 diabetes (PDF, 0,17 MB, nytt fönster)

Publikation 59

Originalartikel: Environmental factors in the etiology of type 1 diabetes, celiac disease, and narcolepsy (PDF, 0,68 MB, nytt fönster)

Publikation 58

Svensk sammanfattning: Minskar risken för autoimmun (typ 1) diabetes om en betacellsautoantikropp försvinner?
Originalartikel: Reversion of β-Cell Autoimmunity Changes Risk of Type 1 Diabetes: TEDDY Study (PDF, 0,89 MB, nytt fönster)

Publikation 57

Svensk sammanfattning: Kan arvsanlag för komplementfaktorer påverka risken att utveckla autoantikroppar och autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Complement Gene Variants in Relation to Autoantibodies to Beta Cell Specific Antigens and Type 1 Diabetes in the TEDDY Study (PDF, 0,53 MB, nytt fönster)

Publikation 56

Svensk sammanfattning: Hur väl uppfattar föräldrarna TEDDY barnens förhöjda risk att drabbas av autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Parental Estimation of Their Child's Increased Type 1 Diabetes Risk During the First 2 Years of Participation in an International Observational Study: Results From the TEDDY study (PDF, 0,29 MB, nytt fönster)

Publikation 55

Originalartikel: Identification of Non-HLA Genes Associated with Celiac Disease and Country-Specific Differences in a Large, International Pediatric Cohort (PDF, 0,88 MB, nytt fönster)

Publikation 54

Svensk sammanfattning: Finns det samband mellan barnets tillväxt och autoantikroppar?
Originalartikel: Growth and Risk for Islet Autoimmunity and Progression to Type 1 Diabetes in Early Childhood: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study (PDF, 0,81 MB, nytt fönster)

Publikation 53

Svensk sammanfattning: Får barn celiaki av att äta för mycket gluten?
Originalartikel: Effects of Gluten Intake on Risk of Celiac Disease. A Case-Control Study on a Swedish Birth Cohort (PDF, 0,36 MB, nytt fönster)

2015

Publikation 52

Svensk sammanfattning: Kan probiotika skydda mot autoantikroppar?
Originalartikel: Association of Early Exposure of Probiotics and Islet Autoimmunity in the TEDDY Study (PDF, 0,24 MB, nytt fönster)

Publikation 51

Svensk sammanfattning: Varför hoppade familjer av TEDDY-studien under de tre första åren?
Originalartikel: Participant Experiences in the Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study: Common Reasons for Withdrawing (PDF, 1,41 MB, nytt fönster)

Publikation 50

Svensk sammanfattning: Påverkar mammans intag av gluten barnets risk att utveckla celiaki?
Originalartikel: Gluten consumption during late pregnancy and risk of celiac disease in the offspring: the TEDDY birth cohort (PDF, 0,64 MB, nytt fönster)

Publikation 49

Svensk sammanfattning: Kan man förutspå sena avhopp från TEDDY-studien?
Originalartikel: Predicting Later Study Withdrawal in Participants Active in a Longitudinal Birth Cohort Study for 1 Year: The TEDDY Study. (PDF, 0,18 MB, nytt fönster)

Publikation 48

Svensk sammanfattning: Kan fiberintag påverka uppkomsten av autoantikroppar?
Originalartikel: Dietary Intake of Soluble Fiber and Risk of Islet Autoimmunity by 5 y of age: Results from the TEDDY Study (PDF, 0,33 MB, nytt fönster)

Publikation 47

Svensk sammanfattning: Vilka faktorer förknippas med antalet inlämnade matdagböcker?
Originalartikel: Factors Associated with Longitudinal Food Record Compliance in a Paediatric Cohort Study. (PDF, 0,67 MB, nytt fönster)

Publikation 46

Svensk sammanfattning: Skyddar någon genvariant mot celiaki?
Originalartikel: HLA-DPB1*04:01 Protects Genetically Susceptible Children from Celiac Disease Autoimmunity in the TEDDY Study (PDF, 0,14 MB, nytt fönster)

Publikation 45

Svensk sammanfattning: Hur hanteras informationen om infektioner hos barn?
Originalartikel: A Method for Reporting and Classifying Acute Infectious Diseases in a Prospective Study of Young Children: TEDDY (PDF, 0,79 MB, nytt fönster)

Publikation 44

Svensk sammanfattning: Får barnen symtom på celiaki? 
Originalartikel: Clinical Features of Celiac Disease: A Prospective Birth Cohort (PDF, 0,57 MB, nytt fönster)

Publikation 43

Svensk sammanfattning: När kommer den första autoantikroppen?
Originalartikel: The 6 year incidence of diabetes-associated autoantibodies in genetically at-risk children: the TEDDY study (PDF, 0,31 MB, nytt fönster)

Publikation 42

Svensk sammanfattning: Kan autoantikropparna förutsäga diabetesdebut?
Originalartikel: Predictors of Progression From the Appearance of Islet Autoantibodies to Early Childhood Diabetes: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) (PDF, 0,88 MB, nytt fönster)

Publikation 41

Svensk sammanfattning: Påverkar barnets ålder vid introduktion av gluten risken att utveckla celiaki?
Originalartikel: Age at Gluten Introduction and Risk of Celiac Disease (PDF, 0,87 MB, nytt fönster)

Publikation 40

Svensk sammanfattning: Påverkas tarmfloran av landet man växer upp i?
Originalartikel: Early Childhood Gut Microbiomes Show Strong Geographic Differences Among Subjects at High Risk for Type 1 Diabetes (PDF, 0,85 MB, nytt fönster)

2014

Publikation 39

Svensk sammanfattning: Kan andra gener än HLA ge ökad risk för autoimmun (typ 1) diabetes?
Originalartikel: Role of Type 1 Diabetes-Associated SNPs on Risk of Autoantibody Positivity in the TEDDY Study (PDF, 1,03 MB, nytt fönster)

Publikation 38

Originalartikel: Malawi Polyomavirus Is a Prevalent Human Virus That Interacts with Known Tumor Suppressors (PDF, 0,87 MB, nytt fönster)

Publikation 37

Svensk sammanfattning: Hur uppfattar TEDDY-mammor diabetesrisk? 
Originalartikel: Maternal anxiety about a child’s diabetes risk in the TEDDY study: the potential role of life stress, postpartum depression, and risk perception (PDF, 0,53 MB, nytt fönster)

Publikation 36

Svensk sammanfattning: Vilken HLA-haplotyp ger störst risk för celiaki?
Originalartikel: Risk of Pediatric Celiac Disease According to HLA Haplotype and Country (PDF, 0,52 MB, nytt fönster)

Publikation 35

Svensk sammanfattning: Påverkar HLA-DQ kroppsstorlek?
Originalartikel: Prevalence of Obesity was Related to HLA-DQ in 2-4-year-old Children at Genetic Risk for Type 1 Diabetes (PDF, 0,37 MB, nytt fönster)

Publikation 34

Svensk sammanfattning: Kan man förebygga tidigt avhopp från TEDDY?
Originalartikel: At high risk for early withdrawal: using a cumulative risk model to increase retention in the first year of the TEDDY study (PDF, 0,86 MB, nytt fönster)

Publikation 30

Försöker TEDDY-mammor förebygga diabetes?
Originalartikel: Factors Associated With Maternal-Reported Actions to Prevent Type 1 Diabetes in the First Year of the TEDDY Study. (PDF, 0,55 MB, nytt fönster)

2013

Publikation 33

Originalartikel: Biomarker discovery study design for type 1 diabetes in The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study (PDF, 0,23 MB, nytt fönster)

Publikation 32

Originalartikel: Two applications of permutation tests in biostastics (PDF, 0,31 MB, nytt fönster)

Publikation 31

Originalartikel: Infant feeding patterns in families with a diabetes history – observations from The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) birth cohort study (PDF, 0,68 MB, nytt fönster)

Publikation 29

Svensk sammanfattning: När fick TEDDY-barnen fast föda?
Originalartikel: Age at First Introduction to Complementary Foods is Associated with Increased Genetic Risk of Developing Type 1 Diabetes (PDF, 0,37 MB, nytt fönster)

Publikation 28

Svensk sammanfattning: Får TEDDY-barn diagnos snabbare?
Originalartikel: Children Followed in the TEDDY Study are Diagnosed with Type 1 Diabetes at an Early Stage of Disease. (PDF, 0,61 MB, nytt fönster)

Publikation 27

Originalartikel: Methods, quality control and specimen management in an international multicentre investigation of type 1 diabetes: TEDDY (PDF, 0,3 MB, nytt fönster)

Publikation 26

Svensk sammanfattning: Gensekvensering av virus med snabb utveckling av autoimmun (typ 1) diabetes efter första autoantikroppen
Originalartikel: Next-Generation Sequencing for Viruses in Children with Rapid-Onset Type 1 Diabetes (PDF, 0,18 MB, nytt fönster)

Publikation 25

Originalartikel: The environment and the origins of islet autoimmunity and Type 1 diabetes (PDF, 0,16 MB nytt fönster)

Publikation 24

Originalartikel: Pathogenesis of type 1 diabetes: lessons from natural history studies of high-risk individuals (PDF, 0,64 MB nytt fönster)

Publikation 23

Svensk sammanfattning: Vilka TEDDY-mammor använde kosttillskott under graviditeten?
Originalartikel: Use of dietary supplements in pregnant women in relation to sociodemographic factors – a report from The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study. (PDF, 0,22 MB nytt fönster)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006