Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

TEFA

TEDDY Familjeprevention

TEFA rekryterade sin första studiedeltagare våren 2016.

Alla som hade två eller flera autoantikroppar mot sina betaceller kunde vara med.

Studien pågår både i Sverige och i Finland

Med denna studie vill vi se om normalkost eller glutenfri kost främjar bevarandet av betacellernas funktion. Detta medför att studiedeltagarna randomiseras till att äta glutenfri kost eller normal kost under 18 månader, för att sedan gå tillbaka till sin ursprungliga kost de sista sex månaderna (total studietid är 24 månader).

Under 24 månader tar studiedeltagarna kosttillskott i form av vitamin D med aktiv bakteriekultur samt omega 3 fettsyror.

Ett anslag från Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) bekostar huvudparten av denna studie.