Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad kan vi lära om celiaki i uppföljningsstudier av barn? 2023

Denna publikation är en sammanfattningsartikel av vad som publicerats i uppföljningsstudier av barn för att ta reda på varför vissa barn har risk att utveckla celiaki (glutenintolerans).

Författarna i denna artikel har gått igenom 18 olika uppföljningsstudier som har försökt identifiera riskfaktorer och biomarkörer för celiaki hos barn.

Följande resultat kunde sammanfattas:

  • genetiska faktorer innefattar HLA-DQ samt genetiska varianter i fem olika gener (TAGAP, IL18R1, RGS21, PLEK, and CCR9) som inte har med HLA att göra
  • fler flickor än pojkar utvecklar celiaki
  • att födas och bo i Sverige innebär en ökad risk jämfört med barn som föds i andra europeiska länder samt USA
  • ett högt glutenintag under det andra levnadsåret innebär en ökad risk för celiakiautoantikroppar (riktade mot vävnadstransglutaminas) och celiaki
  • andra riskfaktorer visade sig vara tidiga infektioner och mängden vitamin D i blodet både hos mamman under graviditeten och under barnets första levnadsår
  • skyddande faktorer var vaccination mot rotavirus och att äta medelhavskost (grönsaker, rotfrukter och frukt samt nyttiga fetter från fisk, skaldjur och olivolja)
  • att ha genen HLA DPB*04:01 minskade risken att utveckla celiaki 
     

Slutsatsen var att de många studierna har gett värdefull kunskap om riskfaktorer som är av betydelse när nya studier att förebygga och bota celiaki planeras.

Författare: Stahl M, Koletzko S, Andrén Aronsson C, Lindfors K, Liu E, Agardh D; TEDDY Study Group. 

Titel: Coeliac disease: what can we learn from prospective studies about disease risk? 

Publicerad i Lancet Child Adolesc Health. 2023

TEDDY publikation nummer 158, 2023 (PDF, 0,47 MB, nytt fönster).