Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ökar svampinfektioner risken för autoantikroppar hos barnen i TEDDY studien? 2022

Svampinfektioner hos barn är vanliga men det finns ännu inga undersökningar som har klarlagt hur svampinfektioner i tarmen utvecklas från födseln. Det har föreslagits att infektion med Candida albicans ökar risken för autoimmun (typ 1) diabetes. Tack vare att föräldrar till TEDDY barn samlade avföringsprov varje månad upp till fyra års ålder har det blivit möjligt att undersöka förekomst av svampinfektioner från tre månader upp till fyra års ålder.

Syftet med studien var att undersöka avföringsprover med DNA sekvensering av svampar som infekterar människor för att ta reda på

1) vilka svampar som infekterar barn under deras första fyra levnadsår;

2) om det fanns ett samband mellan omgivningsfaktorer och svampinfektioner och

3) om en svampinfektion påverkade risken för att utveckla autoantikroppar som ökar risken för autoimmun (typ 1) diabetes eller celiaki.

Totalt analyserades 11 778 avföringsprov från 845 TEDDY-barn. En fall-kontroll studie med 400 barn som utvecklat ö-cells- eller celiakiautoantikroppar jämfördes med lika många barn utan autoantikroppar.

Resultaten visade att:

  • det var bara 0,014% av tusentals DNA sekvenser som innehöll den genetiska koden för svamp
  • förekomst av svamp ökade 10 gånger från 15 månader upp till 4 års ålder
  • de vanligaste svampinfektionerna var jästsvamp (Saccharomyces cerevisiae), Penicillium

paneum och tre arter av candida: C. albicans, C. parapsilosis och C. zeylanoides

  • Sverige och Tyskland hade en snabbare ökning jämfört med USA och Finland som hade den lägsta förekomsten av svampinfektioner
  • svampinfektionerna ökade med ökat intag av fast föda
  • förekomst av svampinfektioner var lägre om barnet ammades eller fick probiotika
  • svampinfektioner var inte relaterade till ö-cellsautoantikroppar eller autoimmun (typ 1) diabetes
  • den mindre vanliga Candida Sake visades öka risken för celiaki

Undersökningen av TEDDY-barnens avföringsprover har för första gången kartlagt utvecklingen av svampinfektioner under de första fyra levnadsåren. Fast föda ökade förekomst av svampinfektioner.

Det finns ingenting som tyder på att svampinfektioner ökar risken för ö-cellsautoantikroppar men däremot ökade Candida Sake risken för celiaki.

 

Diagram som visar utveckling av svampinfektioner i avföring från 3 – 48 månaders gamla TEDDY barn. Ålder på X-axeln. Resultaten visar andelen barn med svampinfektion i de fyra länderna som deltar i TEDDY. Finland, Sverige, Tyskland och USA. Barnen i Sverige ökade snabbast och flest barn var infekterade. Finland har den lägsta andelen av svampinfekterade barn.
Utveckling av svampinfektioner i avföring från 3 – 48 månaders gamla TEDDY barn. Resultaten visar andelen barn med svampinfektion i de fyra länderna som deltar i TEDDY. Barnen i Sverige ökade snabbast och flest barn var infekterade. Finland har den lägsta andelen av svampinfekterade barn.

 

Författare: Auchtung TA, Stewart CJ, Smith DP, Triplett EW, Agardh D, Hagopian WA, Ziegler AG, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Lernmark Å, Akolkar B, Krischer JP, Vehik K, Auchtung JM, Ajami NJ, Petrosino JF.

Titel: Temporal changes in gastrointestinal fungi and the risk of autoimmunity during early childhood: the TEDDY study.

Publicerad i Nature Communications. 2022.

TEDDY publikation nummer 142, 2022 (PDF, 1,88 MB, nytt fönster).