Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilka familjer deltar i TEDDY? 2011

  • TEDDY-barnen delades in i två grupper: allmänna befolkningen (GP, general population; 89 %) och barn med en förstagradssläkting med typ 1 diabetes (FDR, first degree relatives; 11 %).
  • Barnen delades därefter in i följande tre kategorier: inskrivna (deltog i studien), ej inskrivna (uppfyllde ej inklusionskriterierna för studien) samt de som tackade nej till studien. Skälen till att tacka nej var liknande mellan länderna och mellan GP och FDR.
  • Sverige hade flest som tackade ja till att delta (68 %), USA hade det högsta antalet ej inskrivna familjer (37 %) och Finland hade det högsta antalet familjer som tackade nej till att delta i studien (48 %). Familjer var mer benägna att tacka ja om de var i ett europeiskt land, hade ett annat barn i TEDDY, barnet var enda barnet, eller mor var äldre.  FDR-familjer var mer benägna att delta.
  • Den vanligaste anledningen för uteslutning var att familjen inte svarade på upprepade kontaktförsök efter det att barnet hade fötts.  
  • Skälen till att tacka nej till deltagande var vanligtvis problem med studiens protokoll, att man var obekväm med blodprovstagning, eller att familjen var för upptagen för att hinna med studien.
  • Studien visar att det är viktigt att ta hänsyn till skillnader mellan länder när studier som TEDDY planeras. Särskild hänsyn måste också tas, framför allt till familjer från den allmänna befolkningen (GP), när det gäller protokollets storlek samt smärtsamma procedurer.


Författare: B. Lernmark, S.B. Johnson, K. Vehik, L. Smith, L. Ballard, J. Baxter, W. McLeod, R. Roth, T. Simell, TEDDY Study Group

Titel: Enrollment experiences in a pediatric longitudinal observational study: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study.

Publicerad i Contemporary Clinical Trials, 2011.

TEDDY-publikation nr 14, 2011 (PDF, 0,38 MB, nytt fönster)