Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkar gastroenterit risken att utveckla insulinautoantikroppar? 2023

Gastroenterit eller magsjuka kan förorsakas av virus, bakterier eller parasiter. Magsjuka karakteriseras av hastigt påkomna symtom som illamående, kräkningar och diarré.  I denna studie undersöktes om av föräldrarna rapporterad gastroenterit eller virus påvisade i avföringsproverna var relaterade till den första autoantikropp mot glutaminsyredekarboxylas (GADA) eller insulin (IAA). I tidigare TEDDY-undersökningar har övre luftvägsinfektioner som beror på enterovirus till exempel Coxsackievirus kopplats till utveckling av IAA som första autoantikropp hos 1–3 åriga barn. Gastroenterit undersöktes eftersom den, efter övre luftvägsinfektion, är den näst vanligaste infektion som föräldrarna har rapporterat. 

Totalt analyserades data, rapporterade av föräldrarna, från 7867 barn från 3 månader fram till 10 års ålder. Virus analyserades i avföringen från 383 barn som utvecklat en första autoantikropp och jämfördes med lika många barn av samma ålder, kön och från samma land som inte utvecklat en första autoantikropp. 

Resultaten visade att:                 

  • IAA var den autoantikropp som utvecklades först hos 283 barn med en topp vid cirka 9 månaders ålder och hade nästan helt avtagit vid 2 års ålder. 
  • GADA som första autoantikropp hos 333 barn utvecklades först vid 3 års ålder, men fortsatte att utvecklas upp till 10 års ålder. 
  • Rapporterad gastroenterit och norovirus (vinterkräksjuka som hör till familjen calicivirus) i avföringen hos barn yngre än 1 år ökade risken för att barnet skulle utveckla IAA vid 2–4 års ålder. Europeiska barn hade högre risk än barn i USA. 
  • Rapporterad gastroenterit vid 1–2 års ålder verkade skyddande mot att barnet skulle utveckla IAA som första autoantikropp före 10 års ålder.
  • Rapporterad gastroenterit och norovirus ökade inte risken för GADA som första autoantikropp.

Slutsatsen var att gastroenterit och norovirusinfektion före ett års ålder ökade risken för IAA som första autoantikropp vid 2–4 års ålder. Gastroenterit efter 1–2 års ålder skyddade mot att utveckla IAA som första autoantikropp upp till 10 års ålder. Virus kan påverka barnet på olika sätt – skapa autoimmunitet hos barn yngre än ett år och skydda mot samma autoimmunitet om infektionen inträffar vid 1–2 års ålder. 

 

Författare: Lönnrot M, Lynch KF, Rewers M, Lernmark Å, Vehik K, Akolkar B, Hagopian W, Krischer J, McIndoe RA, Toppari J, Ziegler AG, Petrosino JF, Lloyd R, Hyöty H; TEDDY Study Group. 

Titel: Gastrointestinal infections Modulate the Risk for insulin Autoantibodies as the First-Appearing Autoantibody in the TEDDY Study

Publicerad i Diabetes Care. 2023

TEDDY publikation nummer 155, 2023 (PDF, 1,29 MB, nytt fönster).