Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

POInT

Primär Oral Insulinterapi (Primary Oral Insulin Trial)

I POInT undersöks om utvecklingen av autoimmun (typ 1) diabetes kan förhindras hos barn med förhöjd risk för sjukdomen genom förebyggande behandling med insulin.

I studien ges insulinet oralt (via munnen) som ett pulver. Insulinpulvret i POInT är inte ämnat för att sänka glukosnivåerna i blodet (blodsockret) utan istället är det ämnat att träna immunsystemet att tolerera kroppseget insulin.

Syftet i POInT är att träna immunförsvaret så att den autoimmuna reaktionen inte sker. Genom att barnet från tidig ålder dagligen intar insulinpulver exponeras slemhinnorna i munnen och matsmältningskanalen för insulin. Insulinpulvret i POInT är således tänkt att träna immunsystemet att bättre tolerera det insulin som kroppen själv producerar och därmed förhindra att en felaktig immunförsvarsreaktion uppstår och autoantikroppar mot betacellerna bildas.

Vem kan delta i POInT?

Ditt barn kan medverka i POInT om:

  • barnet är mellan 4 och 7 månader gammalt;
  • barnet bär på gener förknippade med förhöjd risk för autoimmun diabetes
  • barnet har börjat med smakportioner och kan ta emot mat på sked

OBS! Studien är nu fullrekryterad och vi tar inte in fler barn.

Välkommen till att läsa mer om POInT (nytt fönster)

Logga POInT-studien