Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilka livshändelser under graviditeten påverkar barnets risk att utveckla den allra första diabetesautoantikroppen? 2021

I TEDDY har totalt 8676 barn följts från födseln för att ta reda på vilka omgivningsfaktorer som bidrar till att autoimmun diabetes kan utvecklas. Autoantikroppar mot insulin (IAA), GAD65 (GADA), och IA-2 (IA-2A) är biomarkörer som visar att risken för autoimmun diabetes har ökat.

Psykologisk stress under graviditeten är en omgivningsfaktor som påverkar risken för barnet att utveckla den allra första diabetes autoantikroppen. TEDDY- studien har gjort det möjligt att ta reda på om livshändelser under graviditeten påverkade vilken autoantikropp som upptäcktes först.

Livshändelser under TEDDY- mammans graviditet inhämtades med hjälp av frågeformulär vid barnets allra första besök på TEDDY. Barnet var då 3–4 månader gammalt och mamman hade då ännu sin graviditet färsk i minnet.

Totalt följdes 7317 TEDDY- barn fyra gånger om året fram till fyra års ålder och därefter två gånger om året fram till sex års ålder.

  • Det var 532 (7,3%) som utvecklade en första autoantikropp. Hos 222 barn upptäcktes IAA först, 209 fick GADA först, bara 10 fick IA-2A först och 91 barn hade två eller flera autoantikroppar samtidigt.
  • Så många som 4742 av 7317 (65%) mammor rapporterade någon form av livshändelse under sin graviditet. Vanligast var 28% allvarliga personkonflikter (äktenskap, separation, skilsmässa, konflikt med make eller sambo), 25% sjukdom eller olyckshändelse (själv eller andra), 25% arbetsrelaterad stress (slutat eller förlorat arbete, börjat att arbeta eller studera), 14% olika former av stress, 11% förlust av familjemedlem eller släkting och 11% finansiella svårigheter.
  • Det var lite vanligare med livshändelser under graviditeten hos mammor i USA (69%) jämfört med Europa (62%). Mammor i USA rapporterade oftare finansiella svårigheter (19%) jämfört med Europa (4%). Jobbrelaterad stress var 28% i USA och 23% i Europa.
  • Allvarliga personkonflikter ökade risken 1.5 gånger att ett barn utvecklade GADA som första autoantikropp. Risken ökade om barnet hade både HLA-DR3-DQ2 och en mindre vanligt förekommande variant av genen BACH2.
  • Arbetsrelaterad stress dubblerade risken att utveckla GADA som första autoantikropp om barnet hade högriskgenotypen HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8. Samtidigt minskade risken för att utveckla IAA som första autoantikropp.

Stress hos mamman under graviditeten kan således påverka vilken autoantikropp som utvecklas först. Hur detta går till är fortfarande oklart men det går inte att förbise att psykologisk stress kan bidra till risken att ett barn får en första autoantikropp och kanske senare utvecklar diabetes.

 

Författare: Johnson et al.

Titel: First-appearing islet autoantibodies for type 1 diabetes in young children: maternal life events during pregnancy and the child’s genetic risk

Publicerad i Diabetologia, 2021

TEDDY publikation nr 125, 2021 (PDF, 1,63 MB, nytt fönster)