Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Har Covid-19 pandemin påverkat risken för autoantikroppar eller autoimmun (typ 1) diabetes? 2023

Flera rapporter antyder att autoimmun (typ 1) diabetes har ökat hos barn under och efter Covid-19 pandemin. 

I TEDDY studien följdes 4586 forskningspersoner som var 9–15 år gamla och kom från USA, Sverige, Finland och Tyskland. Blodprov togs från och med januari 2020 innan pandemin och sedan under pandemin fram till och med december 2021.  Ett blodprov togs var tredje månad på 440 barn som utvecklat en första ö-cellsautoantikropp och på 4146 barn som inte utvecklat en ö-cellsautoantikropp.

Blodproven analyserades för SARS-CoV-2 virusantikroppar mot nukleokapsidproteinet (visar att barnet varit infekterad) och Spikproteinet (visar att barnet vaccinerats). 

Resultaten visade att:

  • 623 (15%) barn utan ö-cellsautoantikroppar hade varit infekterade eftersom de hade antikroppar mot nukleokapsidproteinet. 
  • 82 (19%) barn med ö-cellsautoantikroppar hade varit infekterade.
  • 40 barn utvecklade ö-cellsautoantikroppar och av dessa hade 5 varit infekterade men efter den första ö-cellsautoantikroppen.
  • 45 barn utvecklade autoimmun (typ 1) diabetes under pandemin.  Det var ingen skillnad mellan de barn som inte infekterats och de som infekterats av Covid-19.
  • 39 barn som utvecklat autoimmun (typ 1) diabetes hade inte infekterats, 30 var aldrig vaccinerade, 2 var vaccinerade före diagnos och 4 vaccinerade efter diagnos; 3 testades aldrig.

Slutsatsen var att inga barn utvecklade ö-cellsautoantikroppar efter att ha infekterats av Covid-19. Virusinfektionen ökade inte risken för att diagnosticeras med autoimmun (typ 1) diabetes hos barn med ö-cellsautoantikroppar. 

 

Författare: Krischer JP, Lernmark Å, Hagopian WA, Rewers MJ, McIndoe R, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B; TEDDY Study Group.

Titel: SARS-CoV-2 - No Increased Islet Autoimmunity or Type 1 Diabetes in Teens. 

Publicerad i New England Journal of Medicine. 2023

TEDDY publikation nummer 153, 2023 (PDF, 0,32 MB, nytt fönster).

AI-genererad bild på Corona virus genom Adobe express. Bild.