Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilken HLA-haplotyp ger störst risk för celiaki? 2014

  • HLA-typerna DR3-DQ2 och DR4-DQ8 innebär en ökad risk att utveckla celiaki.
  • För att undersöka utvecklingen av autoantikroppar och celiaki, studerades 6 403 barn från födseln i USA, Finland, Tyskland och Sverige.
  • Autoimmunitet utvecklades hos 786 barn (12 %). Celiaki utvecklades hos 312 barn (5 %).
  • Risken var störst för barn med DR3-DQ2.
  • Hos barn med enkel DR3-DQ2-haplotyp var risken 11 % att utveckla autoimmunitet och 3 % att utveckla celiaki. Hos homozygota barn, med två kopior av DR3-DQ2, var risken 26 % respektive 11 %.
  • Av barnen med DR3-DQ2 hade 26 % utvecklat autoimmunitet innan fem års ålder. Risken förstärktes om barnet hade någon släkting med celiaki, var en flicka eller kom från något annat land än USA.
  • Risken hos svenska barn var störst och nästan dubbelt så stor som hos de amerikanska. Anledningarna till detta är förmodligen många, men tidig introduktion av gluten kan vara en av dem.


Författare: E. Liu, H.S. Lee, C.A. Aronsson, W.A. Hagopian, S. Koletzko, M.J. Rewers, G.S. Eisenbarth, P.J. Bingley, E. Bonifacio, V. Simell, D. Agardh, TEDDY Study Group

Titel: Risk of Pediatric Celiac Disease According to HLA Haplotype and Country.

Publicerad i The new england journal of medicine, 2014.

TEDDY publikation nr 36, 2014 (PDF, 0,52 MB, nytt fönster)