Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finns det ett mönster i hur blodceller uttrycker sina gener som ett fingeravtryck för att hitta barn som är på väg att utveckla autoantikroppar eller diabetes? 2021

Vid varje besök på TEDDY tas blodprov som delas upp till 29 olika provrör. I ett av provrören finns redan 6 ml extraktionsmedel och till detta rör tillsätts 2 ml blod. Detta blodprov måste skakas kraftigt för att extrahera och bevara allt mRNA som finns i olika blodceller. 

 

En gen består av DNA och kodar för ett mRNA som är en arbetskopia av DNA och ritningen för att tillverka ett protein. mRNA i TEDDY- barnens blodprov talar om hur ofta och hur mycket en gen skrivs av (transkription). En ökad mängd mRNA från en gen skapar mer protein som kan påverka cellens funktion.
Eftersom mRNA bildar olika mönster kan dessa mönster härledas till olika celler.

Den första frågan var om det fanns mRNA-mönster som kunde förutsäga en första autoantikropp – antingen IAA eller GADA. Den andra frågan var om det fanns ett mönster som kunde förutsäga om ett barn med autoantikroppar var på väg att utveckla diabetes.

Totalt undersöktes 2013 prover från 400 TEDDY- barn som följts från 3-4 månaders ålder till 5 års ålder. Hälften av barnen hade utvecklat en första autoantikropp den andra hälften var åldersmatchade kontroller utan autoantikroppar. Barn som utvecklade diabetes jämfördes också med matchade kontroller.

Resultaten visade att:

  • mönstret av mRNA ändrade sig med barnets ålder.
  • det fanns 50 olika mönster som markerade att ett barn var på väg att utveckla en första autoantikropp.
  • det tydligaste mönstret fanns hos B-lymfocyter som är de celler som kan tillverka antikroppar eller autoantikroppar.
  • NK (Natural Killer) - celler var aktiverade innan IAA utvecklades som första autoantikropp. NK- celler är typ av medfödda lymfocyter som kan ta död på virusinfekterade celler eller cancerceller.
  • under utveckling till diabetes och beroende på vilken autoantikropp som utvecklades först, kunde olika mönster härledas till aktivering av hjälparceller (CD4+) T- lymfocyter och NK- celler.

Slutsatsen var att mRNA- analyserna kan användas i detektivarbetet att ta reda på vilka blodceller som är engagerade under den virusinfektion som leder till att en autoantikropp är på väg att utvecklas.

På samma sätt fanns det mönster som kunde förutsäga att barnet var på väg att utveckla diabetes.

 

Författare: Xhonneux LP, Knight O, Lernmark Å, Bonifacio E, Hagopian WA, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Parikh H, Smith KGC, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer JP, McKinney EF.

Titel: Transcriptional networks in at-risk individuals identify signatures of type 1 diabetes progression

Publicerad i Science Translational Medicine 2021

TEDDY publikation nr 130, 2021 (PDF, 2,91 MB, nytt fönster)