Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad har TEDDY-studien upptäckt fram till februari 2019? - Barns tarmflora kartlagd

TEDDY har upptäckt att:

  • Tarmflorans utveckling verkar ske i tre faser:
  1. Utvecklingsfas (3-14 månader)
  2. Övergångsfas (15-30 månader)
  3. Stabil fas (31-46 månader)
  • Barn som hade fler bakterier vid födseln hade en större mångfald tarmbakterier under de första levnadsåren vilket verkar fördelaktigt för barnet.
  • Barnen som föddes med kejsarsnitt hade färre bakterier av en typ som förlängde övergången mellan faserna.
  • Amning ökade förekomsten av två bakteriearter med probiotiska egenskaper. Amning, även under en kortare tid påskyndade mognaden av barnets tarmflora.
  • Utvecklingen av tarmfloran påverkades positivt av familjens storlek och av husdjur med päls.
  • Tarmfloran hos de barn som utvecklade en första autoantikropp hade en mindre andel tarmbakterier som framställer skyddande kortkedjiga fettsyror.

Hur analyserades tarmfloran?

Alla bakterier bestämdes genom att kartlägga deras DNA.

Barnen i TEDDY är bland de första i världen att öka vår förståelse för hur tarmfloran utvecklas.

Bakterier i olika färger. Bild.
Bakterier

Studien av TEDDY-barnens tarmflora är den hittills största studie som finns av barns tarmbakterier. Analysen av tarmfloran fortsätter därför och kommer att ge fler resultat.