Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur kan avvikande värden upptäckas i TEDDY studien? 2024

TEDDY-studien följer barn från födseln fram till 15 års ålder för att ta reda på vilka omgivningsfaktorer som kan bidra till uppkomsten av autoimmunitet och i sin tur leda till antingen autoimmun typ 1-diabetes, celiaki eller sköldkörtelinflammation. 

I denna undersökning analyserades avvikande värden för vitamin B12 som beräknats med hjälp av matdagböckerna som föräldrarna fyllt i för 8501 barn. Data från 3 månaders ålder fram till dess att barnen fyllt 10 år användes. Totalt insamlades 152 426 värden.  Det är inte möjligt att för hand kontrollera varje värde när de är så många. Avvikande värden är ofta rena felskrivningar. Det är därför viktigt att materialet först säkras innan resultaten behandlas med statistik. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur stor betydelse dessa felskrivningar i matdagböckerna hade för att ta reda på om vitamin B12 påverkade risken att utveckla en första autoantikropp eller autoimmun typ 1-diabetes hos barn med en eller flera autoantikroppar. 

Metoden, IQR (Inter Quartile Range) - metoden, som användes identifierade värden som översteg den 75:e percentilen (övre 25% av alla värden) med 1,5 gånger eller understeg den 25:e percentilen (undre 25% av alla värden) med mer än 1,5 gånger. 

Resultaten visade att: 

  • Om alla värden användes visade ett ökat intag av vitamin B12 på en ökad risk för en första autoantikropp.
  • IQR-metoden hittade två kraftigt avvikande värden från USA. Om dessa två värden uteslöts tenderade ett ökat intag snarare minska risken för en första autoantikropp.

Slutsatsen var att alla värden i TEDDY studien först måste kvalitetssäkras innan den statistiska analysen kan påbörjas.

 

Författare: Mramba LK, Liu X, Lynch KF, Yang J, Aronsson CA, Hummel S, Norris JM, Virtanen SM, Hakola L, Uusitalo UM, Krischer JP.

Titel: Detecting potential outliers in longitudinal data with time-dependent covariates.

Publiserad i: European Journal of Clinical Nutrition

TEDDY publikation nummer 162, 2024 (PDF, 0,91 MB, nytt fönster).

Person sitter vid dataskärm och skriver på tangentborg. Bild från Pixabay..