Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur kan virus trigga autoimmun (typ 1) diabetes? 2019

Sedan slutet av 1800-talet har virus misstänkts ligga bakom autoimmun (typ 1) diabetes. Hittills har igen lyckats ta reda på om virus kan förorsaka diabetes.

I TEDDY studien har barnen lämnat ett blodprov var tredje månad från 3 månaders ålder fram till fyra års ålder.  Under denna tid samlade föräldrarna in ett avföringsprov varje månad. Dessa prover gjorde det möjligt att ta reda på ett möjligt samband mellan en virusinfektion och den första autoantikroppen.

Totalt undersöktes 8 654 avföringsprov från 383 barn som före 6 års ålder utvecklat en första autoantikropp antingen mot insulin (IAA) eller GAD (GADA). Dessa barn jämfördes med 383 matchade kontroller som inte utvecklat en autoantikropp. DNA sekvensen bestämdes i alla virus som kunde hittas i varje avföringsprov.   

En pågående virusinfektion kan lätt upptäckas i avföringsprov eftersom virus frigörs från tarmslemhinnan och hamnar i avföringen.

Hypotesen var att en akut och snabbt övergående virusinfektion skulle framkalla den första autoantikroppen. Så blev det inte, något helt annat upptäcktes.

  • Det fanns 621 olika virus i barnens bajsprov. De flesta virus var bakteriofager (virus som infekterar bakterier, 72%), virus som angriper människan (20%) och virus från det vi äter (8%).  
  • Över hälften (56%) av barnen hade ett eller flera av de virus som angriper människor vilket var väntat eftersom barn ofta är virusinfekterade.
  • Enterovirus i avföringen fanns hos 37% av barnen.
  • Barn som utvecklat en första autoantikropp hade oftare virus kvar i sin avföring så länge som upp till ett år jämfört med barnen som var autoantikroppsnegativa.
  • Barn som hade kvar Enterovirus B under en längre tid riskerade att utveckla IAA som första autoantikropp.
  • Barn som hade kvar Mastadenovirus F under längre tid riskerade att utveckla GADA som första autoantikropp.

TEDDY’s upptäckt tecknar en ny bild av hur virus kan trigga den autoimmuna reaktionen mot betacellerna: barnen som hade kvar virus i avföringen under en längre tid hade en ökad risk för en första autoantikropp.

 

Författare: Kendra Vehik, Kristian F. Lynch et al.

Titel: Prospective virome analyses in young children at increased genetic risk for type 1 diabetes.

Publicerad i Nature Medicin, 2019

TEDDY publikation nr 115, 2019 (PDF, 2,71 MB, nytt fönster)