Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När fick TEDDY barnen sars-coronavirus-2 antikroppar?

Blodprov tagna på alla forskningspersoner som är aktiva i TEDDY studien har undersökts för antikroppar mot virus SARS-CoV-2 (sars-coronavirus-2). Det virus som orsakar Covid-19.

I TEDDY studien lämnar forskningspersonerna blodprov med jämna mellanrum.  Forskarna hoppas att på detta sätt kunna ta reda på om Covid-19 pandemin har påverkat barnens risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes, celiaki eller sköldkörtelinflammation.

TEDDY barnens SARS-CoV-2 antikroppar är kartlagda sedan januari 2020 innan pandemin kom till Sverige.

Alla prover insamlade sedan januari 2020 har analyserats för följande SARS-CoV-2 antikroppar:

  1. Nukleokapsid protein antikroppar bildas efter infektion, inte efter vaccination.
  2. Receptor Bindande Domän (RBD) är den del av spikproteinet som binder till angiotensinkonverterande-2 (ACE2) proteinet,  som hjälper viruset att komma in i celler. Antikroppar mot RBD kan förhindra att virus kommer in i celler. Antikroppar bildas efter infektion och efter vaccination.
  3. Spikproteinet (spike) är det virusprotein som binds till ACE2 receptorn. Antikroppar bildas efter infektion och vaccination. mRNA vaccinerna är utvecklade mot spikproteinet.

Eftersom TEDDY studien är framåtblickande blir det möjligt att kartlägga när en forskningsperson efter januari 2020 antingen har blivit infekterad, vaccinerad, eller båda. Detta illustreras nedan från några av TEDDY’s forskningspersoner.

 

Diagram över covid antikroppsresultat. X-axeln visar datum och Y-axeln visar antikroppsresultat. RBD (blå linje), spike (röd linje) och nukleokapsid (grön linje). RBD, spike och nukleokapsid går över gränsnivån för positivt någon gång mellan oktober 2021 och mars 2022. Diagram.
Figur 1. Exempel på en forskningsperson som infekterades någon gång mellan oktober 2021 och mars 2022. Sannolikt inte vaccinerad. De räta linjerna är gränsen mellan negativt och positivt prov.

 

Diagram över covid antikroppsresultat. X-axeln visar datum och Y-axeln visar antikropps resultat. RBD (blå linje) och spike (röd linje) går över gränsnivåerna och blir positiva någon gång mellan maj 2021 och januari 2022. Medans nukleokapsid (grön linje) förblir negativ. Diagram.
Figur 2. Exempel på en forskningsperson som vaccinerades någon gång mellan maj 2021 och januari 2022. Ingen infektion eftersom nukleokapsidproteinet är negativt. De räta linjerna är gränsen mellan negativt och positivt.
Diagram över covid antikroppsresultat. X-axeln visar datum och Y-axeln visar antikropps resultat. RBD (blå linje) och spike (röd linje) går över gränsnivåerna och blir positiva någon gång mellan september 2021 och januari 2022. Medans nukleokapsid (grön linje) förblir negativ.  Diagram
Figur 3. Exempel på en forskningsperson som vaccinerats någon gång mellan september 2021 och januari 2022. Ingen infektion eftersom nukleokapsid är negativt. De tre räta linjerna är gränsen mellan negativt och positivt.

 

Diagram över covid antikroppsresultat. X-axeln visar datum och Y-axeln visar antikropps resultat. RBD (blå linje), spike (röd linje) och nukleokapsid (grön linje) förblir negativa under hela tidsperioden. Diagram
Figur 4. Exempel på en forskningsperson som har varit antikroppsnegativ mellan maj 2020 och oktober 2020. Visar på att forskningspersonen varken blivit vaccinerad eller infekterad under perioden. De tre räta linjerna är gränsen mellan negativt och positivt.
Created with BioRender.com