Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finns det metaboliter i barnens blod som flaggar för att autoantikroppar håller på att bildas? 2020

Metaboliter är produkter från ämnesomsättningen. Exempel på metaboliter är aminosyror och olika fetter som cirkulerar i blodet. De kan komma från kroppens celler, lever och fettväv men också från tarmfloran och det vi äter.

I TEDDY studien har barnen lämnat ett blodprov var tredje månad från 3 månader fram till fyra års ålder.  TEDDY har försökt ta reda på om det finns förändringar i barnens metaboliter innan den första autoantikroppen (IAA först eller GADA först) dök upp.

Metaboliter undersöktes i 10 522 blodprover från 414 TEDDY barn som utvecklat en första autoantikropp och 1 234 matchade kontroller utan autoantikroppar. Masspektrometri användes för att hitta så många metaboliter som möjligt.

Hypotesen var att en ökning eller minskning i metaboliter förutsäger att en första autoantikropp är på väg att utvecklas.

Metaboliter innan IAA dök upp

  • Aminosyror med sidokedjor (isoleucine, valine) minskade
  • GABA – en neurotransmittor – minskade
  • Sju olika fettsyror ökade men 21 minskade

Metaboliter innan GADA dök upp

  • Aminosyran prolin minskade 
  • Piperidion ökade
  • Två olika fettsyror ökade medan 18 andra fettsyror minskade
  • Omättade fettsyror och fosfatidyletanolamin minskade

Metaboliter innan IAA eller GADA dök upp

  • Dehydroaskorbinsyra (oxiderat vitamin C) minskade
  • Omättade fettsyror och fosfatidyletanolamin minskade

TEDDY upptäckte att olika metaboliter inklusive aminosyror och fettsyror minskade innan en första autoantikropp – IAA eller GADA. Vad detta beror på är oklart.  Kan det hänga ihop med den kroniska virusinfektion som barnen drabbats av och som leder till att immunsystemet attackerar betacellerna?

Författare: Qian Li, Hemang Parikh et al.

Titel: Longitudinal Metabolome-Wide Signals Prior to the Appearance of a First Islet Autoantibody in Children Participating in the TEDDY Study.

Publicerad i Diabetes, 2020

TEDDY publikation nr 117, 2020 (PDF, 1,58 MB, nytt fönster)