Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilka faktorer påverkar hur fort den egna insulinproduktionen minskar vid autoimmun diabetes? 2021

Forskningspersoner i TEDDY som insjuknat i autoimmun diabetes, totalt 57 barn, undersöktes med måltidstest 1, 3, 6, 12 och 24 månader efter det att insulinbehandling påbörjats. TEDDY barnen jämfördes med 56 kontroller som insjuknat i autoimmun diabetes utan att ha varit med i TEDDY-studien. Kontrollerna var matchade för ålder vid insjuknandet, kön och bostadsort.

Alla 113 barn behandlades med insulin. I denna studie mättes c-peptid flera gånger under två år för att bedöma den egna insulinproduktionen. C-peptid bildas när proinsulin spjälkas till insulin och c-peptid i blodet är ett mått på den egna insulinproduktionen. 

Vilka faktorer fanns det som påverkade hur fort egenproduktionen av insulin minskade under de första två åren av insulinbehandling?

 • Efter att ålder och c-peptid vid insjuknandet kontrollerats visade det sig att TEDDY barn och deras kontroller förlorade egenproduktionen i samma grad. I den fortsatta analysen kunde således 113 barn analyseras tillsammans.
   
 • HbA1c var högre hos kontrollerna jämfört med TEDDY barnen vilket förde med sig att de hade lägre c-peptid vid insjuknandet och därigenom förlorade sitt c-peptid på kortare tid.  
   
 • Andra faktorer som påskyndade förlusten av c-peptid:
  • ålder - ju yngre barn desto snabbare förlust
  • flickor - snabbare förlust än pojkarna
  • övervikt
  • positiva för fler än en autoantikropp
  • positiva för IA-2 autoantikroppar
  • positiva för ZnT8 autoantikroppar

Denna ”Efter TEDDY” undersökning ger en fingervisning om vilka faktorer som påverkar blodets c-peptid hos barn som nyligen insjuknat i autoimmun diabetes.

Diabetesbehandlingen kan till viss del ta hänsyn till dessa faktorer för att på så sätt försöka göra diabetesbehandlingen så bra som möjligt. 

 

Författare: Steck et al J Clin Endo Metab

Titel: Factors Associated With the Decline of C-Peptide in a Cohort of Young Children Diagnosed With Type 1 Diabetes

Publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2021.

TEDDY publikation nr 122, 2021 (PDF, 0,43 MB, nytt fönster)