Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur utvecklas bakterierna i tarmfloran under TEDDY-barnens första levnadsår? 2018

De första åren av barns liv är viktiga för hur tarmfloran skapas.  Tarmfloran är viktig för kroppens funktion men också för hur immunsystemet mognar och kommer att fungera i framtiden. Kunskapen om exakt hur tarmbakterierna etableras och i vilken ordning har dock saknats. Barnen i TEDDY är först att bidra till denna nya kunskap.

  • Avföringsprover från 903 TEDDY-barn (12 000 prover), mellan 3 och 46 månaders ålder, analyserades. Både arvsmassan från bakterier, men också från virus, svampar och parasiter identifierades genom kartlägga genernas DNA. Det undersöktes om tarmflorans utveckling påverkades av kejsarsnitt, amning och användning av probiotika.  

Tarmflorans utveckling verkar ske i tre faser:

1        Utvecklingsfas (3-14 månader)

2        Övergångsfas (15-30 månader)

3        Stabil fas (31-46 månader)

  • Forskarna fann att barn som föddes med kejsarsnitt hade färre bakterier av typen Bakteroides fragilis under utvecklingsfasen. Denna typ av bakterier påverkar hur fort barnet når övergångsfas och stabil fas.
  • Forskarna fann även en koppling mellan amning och högre förekomst av Bifidobacterium breve och Bifidobacterium bifidum, två typer av fördelaktiga bakteriearter med probiotiska egenskaper. Amning gjorde att mognaden av barnets tarmflora påskyndades något som fortsatte även efter avslutad amning.
  • De barn som hade fler bakterier vid födseln tenderade att ha en större mångfald tarmbakterier tidigt under de första 40 månaderna av livet. Betydelsen av detta är oklar men man tror hög mångfald av bakterier är fördelaktigt. Utvecklingen av tarmfloran påverkades positivt av familjens storlek och av husdjur med päls.

Studien har ökat vår förståelse för hur barns normala tarmflora utvecklas, ett område som vi visste mycket lite om innan. Resultaten kommer att användas framöver i fortsatta analyser avseende immunförsvaret, autoimmunitet inklusive autoimmun (typ 1) diabetes och celiaki.

 

Författare: Stewart CJ, Ajami NJ, O'Brien JL, et al (2018)

Titel: Temporal development of the gut microbiome in early childhood from the TEDDY study.

Publicerad i Nature, 2018

TEDDY-publikation nr 99, 2018 (PDF, 5,35 MB, nytt fönster)