Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan en kombination av biomarkörer användas för att förutsäga att ett barn kommer att insjukna i autoimmun typ 1 diabetes? 2020

Totalt 7 798 barn i TEDDY studien följdes i 10 år för utveckling av autoantikroppar och autoimmun diabetes.  

Frågan i denna undersökning var om det gick att räkna fram ett score (poängtal) för att uppskatta risken att ett TEDDY barn drabbas av autoimmun diabetes.

Följande biomarkörer användes:

  1. Poängtal för ärftlighet – Genetiskt Risk Score (GRS2) – poängtalet baserar sig på att vissa ärftliga varianter som kallas för SNP:ar. 
  2. Autoantikroppar över tid.
  3. Typ 1 diabetes i familjen (mamma, pappa, syskon).

SNP:ar har bestämda positioner i arvsmassan och kan t ex  ligga i en gen som bestämmer risk för sjukdom.

Det finns över 60 SNP:ar som markerar att det finns en ökad risk för autoimmun diabetes och alla användes för att bestämma barnets Genetiska Risk Score.

Metoden skulle kunna användas vid screening av t ex alla två-åringar eller alla fyra-åringar:

""

Om barn som är 2 år eller 4 år screenas för GRS2, autoantikroppar och om det finns diabetes i familjen så skulle upp till 95% kunna förutbestämmas om de kommer att få diabetes inom tre år respektive 8 år.

Studien visar att det skulle kunna vara möjligt att använda en kombination av biomarkörer för att med 80-90% säkerhet hitta de barn som kommer att få autoimmun diabetes.

 

Författare: Ferrat et al

Titel: A combined risk score enhances prediction of type 1 diabetes among susceptible children.

Publicerad: Nature Medicin, 2020

TEDDY publikation nr 120, 2020 (PDF, 8,5 MB, nytt fönster)