Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information om TEDDY-studien

TEDDY-studien är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får autoimmun (typ 1) diabetes. TEDDY är en förkortning av The Environmental Determinants of Diabetes in the Young eller på svenska Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn.

  • TEDDY-studien har breddats till att också omfatta celiaki (glutenintolerans) och autoimmun tyreoidit (inflammation i sköldkörteln).
  • TEDDY-studien bekostas av NIH (National Institutes of Health) - den amerikanska hälsovårdsmyndigheten.
  • Studien genomförs i Skåne, Finland, USA och Tyskland. Totalt har 8667 barn gått med i studien varav 30% i Skåne.
  • TEDDY-studien startade år 2004 och ska pågå till år 2025. TEDDY-studien avlöste DiPiS-studien.
  • Den svenska TEDDY-studien utgår från Malmö. Där finns också laboratorium och den administrativa verksamheten.
  • Helsingborg och Kristianstad har TEDDY-mottagningar med mindre lab.
  • Satellitmottagning finns i Ystad bemannas av personal från Malmö.