Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

I vilket land är TEDDY-barnen mest aktiva? 2020

En aktigraf bestämmer barnets aktivitet under dygnets alla 24 timmar genom att mäta alla rörelser i alla led.

TEDDY barn har haft en aktigraf på sig under en veckas tid en gång per år.  Den fysiska aktiviteten anges i minuter per dag. En dag är 1444 minuter.

Ett av TEDDY’s syften är att ta reda på om fysisk aktivitet påverkar risken att få autoantikroppar och diabetes. Det första var att ta reda på om barnens fysiska aktivitet var olika i Sverige, USA, Finland och i Tyskland.

I denna studien bar fem år gamla TEDDY barn aktigrafen under 2008:
Sverige 706 barn,
USA 847 barn,
Finland 370 barn och
Tyskland 85 barn.

Aktiviteten under den tid barnet var vaket delades in i fyra olika nivåer: mycket aktiva, aktiva, mindre aktiva och stillasittande.

Resultatet visade att barnens aktivitetsnivå var jämförbar mellan de olika länderna. 

Svenska barn var mycket aktiva under 16 minuter följt av Finland 14 min, Tyskland 14 min och USA 13 minuter per dag.

Barnen i USA var mest stillasittande – 526 minuter jämfört med Sverige under 522 min, Tyskland 517 min och Finland 508 minuter per dag.

Övriga aktivitetsnivåer framgår av publikationen.

Slutsatsen i publikationen var att europeiska fem år gamla TEDDY barn var mer aktiva än TEDDY barn i USA.  I artikeln finns ingen förklaring till varför länderna skiljer sig åt.

TEDDY studien vill också försöka besvara den viktiga frågan om fysisk aktivitet påverkar risken för autoimmun diabetes.

 

Författare: Kerry L. McIver, Russell R. Pate, Marsha Dowda, Suzanne Bennett Johnson, Jimin Yang, Martha Butterworth and Xiang Liu

Titel: Cross-Country Comparisons of Physical Activity and Sedentary Behavior among 5-Year-Old Children.

Publicerad i International Journal of Pediatrics.

TEDDY publikation nr 118, 2020 (PDF, 0,36 MB, nytt fönster)