Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Var i Europa och USA är celiaki vanligast? 2023

Celiaki är vanligt hos barn med förhöjd ärftlig risk för autoimmun (typ 1) diabetes. Därför är det många barn i TEDDY som utvecklat autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (TGA) och sedan har flera också blivit diagnosticerade med celiaki.

I TEDDY var det 8 676 barn som har deltagit i studien från det att barnet var 3–4 månader gammalt. Det var 1 773 barn som hann hoppa av studien innan TGA hade analyserats och 275 som inte hade ärftlig risk för celiaki.  Av resterande 6 628 har hittills 1 299 (20%) utvecklat TGA och 529 (8%) har blivit diagnosticerade med celiaki.

Det stora antalet av barn med TGA och som utvecklat celiaki gjorde det möjligt att ställa frågan var celiaki är vanligast bland deltagarna i TEDDY. Är det i någon av de amerikanska staterna Colorado, Georgia eller Washington eller är det i de europeiska länderna Finland, Tyskland eller Sverige?

Resultaten efter det att TEDDY barnen hade följts i 10 år visade att:

  • Andelen friska som insjuknat i celiaki i Sverige var 3%,
  • följt av Colorado med 2,4%, Finland 1,8%, Tyskland 1,3%, Georgia 1,2% och Washington 0,9%
  • Skillnaden mellan länder och stater kvarstod när beräkningarna tog hänsyn till ärftlig risk, celiaki i familjen och kön.
  • I USA var celiaki nästan tre gånger vanligare i Colorado än Georgia och Washington.
  • I Europa var celiaki dubbelt så vanligt i Sverige jämfört med Finland och Tyskland.

Slutsatsen var att celiaki varierar med var TEDDY barnet har vuxit upp. Skillnaden skulle kunna bero på olika fördelning av ärftlig risk och på omgivningsfaktorer.

 

Författare: Stahl M, Li Q, Lynch K, Koletzko S, Mehta P, Gragert L, Norris JM, Andrén Aronsson C, Lindfors K, Kurppa K, Ilonen J, Krischer J, Alkolkar B, Ziegler AG, Toppari J, Rewers MJ, Agardh D, Hagopian W, Liu E; TEDDY Study Group.

Titel: Incidence of Pediatric Celiac Disease Varies by Region.

Publicerad i Am J Gastroenterol. 2023.

TEDDY publikation nummer 147, 2023 (PDF, 0,36 MB, nytt fönster)