Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Är det möjligt att utveckla ett förkortat frågeformulär för att mäta oro hos barn? 2023

Oro är ett känslomässigt tillstånd som karakteriseras av anspänning, ängslan och nervositet. Oro kan vara ett tillstånd som är en del av barnets personlighet eller något som varierar från händelse till händelse. I TEDDY är det intressant att ta reda på oro när deltagarna tänker på risken att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes. 

För att undersöka TEDDY föräldrars oro används ett förkortat frågeformulär baserat på det standardiserade ”State-Trait Anxiety Inventory for AdultsTm” som innehåller 20 frågor. Ett liknande frågeformulär finns utarbetat för barn (State-Trait Anxiety Inventory for childrenTM). 

Syftet med denna undersökning var att även för barnen utveckla ett förkortat frågeformulär med bara sex frågor och utvärdera om det förkortade frågeformuläret var pålitligt och jämförbart med det ursprungliga frågeformuläret. 

Urval

I studien deltog 842 10-åriga TEDDY barn som fick fylla i frågeformuläret med 20 frågor. Svaren användes till att välja ut vilka 6 frågor som gav samma resultat som de 20 frågorna. 

Validering  

Ytterligare en grupp med 257 10-åriga TEDDY barn svarade på de 20 frågorna och validerade det nya korta frågeformuläret. 

Tillämpning 

Det nya korta frågeformuläret med sex frågor besvarades sedan av resterande 2 710 10-åriga TEDDY barn. Resultatens pålitlighet jämfördes med svaren från barnen i urvals- och valideringsgrupperna. 

Resultaten visade att:

  • oro kan bedömas med sex frågor lika pålitligt som med 20 frågor
  • det förkortade frågeformuläret kan fortsätta att användas en gång om året fram till 15 års ålder

Slutsatsen var att formuläret med sex frågor underlättar betydligt för barnen att besvara frågor om oro. Detta leder till att fler barn besvarar frågorna vilket bidrar till en ökad kunskap om barns oro när de tänker på sin risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes. 

Författare: Driscoll KA, Melin J, Lynch KF, Smith LB, Johnson SB.

Titel: SAI-CH-6: Development of a Short Form of the State Anxiety Inventory for Children At-Rist for Type 1 Diabetes.

Publicerad i J Pediatr Psychol. 2023

TEDDY publikation nummer 157, 2023 (PDF, 0,28 MB, nytt fönster).

Kille i 10 års ålder som sitter och fyller i ett frågeformulär. AI genererad bild från Adobe Express.