Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ökar infektioner risken att drabbas av celiaki? 2017

 

Samband mellan infektioner och autoimmunitet för celiaki undersöktes efter hänsyn tagits till olika HLA-typer, vaccinationer samt amning och småbarnskost.

  • TEDDY-barn med ökad risk för celiaki följdes från 1 till 4 års ålder. Föräldrarna rapporterade tarminfektioner (maginfluensa) och övre luftvägsinfektioner (snuva).
  • Under uppföljningstiden utvecklade 11,6% av barnen tTG (vävnadstransglutaminas) autoantikroppar som ökar risken för celiaki.
  • En tarminfektion ökade risken med 33% för tTG autoantikroppar under de följande tre månaderna. Att vara född på vintern ökade risken ytterligare, liksom att sakna HLA typen DQ2.
  • Risken att utveckla tTG autoantikroppar var lägre hos de barn som vaccinerats mot rotavirus (som ger maginfluensa) och blivit introducerade för gluten före 6 månaders ålder.
  • Förutom HLA-genotyp samverkar glutenintag, amning och infektioner risken att utveckla tTG autoantikroppar och celiaki hos 1-4 år gamla barn.

 

Författare: Kemppainen KM, Lynch KF, Liu E, Lönnrot M, Simell V, Briese T, Koletzko S, Hagopian W, Rewers M, She JX, Simell O, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer JP, Lernmark Å, Hyöty H, Triplett EW, Agardh D, TEDDY Study Group

Titel: Factors That Increase Risk of Celiac Disease Autoimmunity After a Gastrointestinal Infection in Early Life.

Publicerad i Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2017.

TEDDY publikation nr 62, 2017 (PDF, 2,42 MB, nytt fönster)