Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När utvecklade TEDDY barn sin första autoantikropp och vilken autoantikropp var det?

TEDDY studien har till uppgift att ta reda på vilka omgivningsfaktorer som bidrar till att autoimmun (typ 1-) diabetes utvecklas hos barn.  Kroppens immunsystem angriper betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till att insulin inte längre produceras i tillräcklig mängd för att ett normalt blodsocker ska upprätthållas.
De yngsta barnen i TEDDY studien är 11 år samtidigt som många barn har fyllt 15 år och avslutat studien.
TEDDY studien har lärt oss att sjukdomen utvecklas i två steg. Det första steget är att ett tarmvirus infekterar barnet. Normalt gör barn sig av med virus på några veckor med hjälp av neutraliserande virusantikroppar som barnet själv utvecklar. Barn med förhöjd ärftlig risk för autoimmun diabetes har en nedsatt förmåga att utveckla neutraliserande virusantikroppar. Det leder till långtidsutsöndring av virus.
TEDDY studien försöker ta reda på varför immunsystemet i stället gör autoantikroppar mot insulin (IAA) eller GAD (GADA).

IAA 

Det är hittills 94 svenska barn som fått IAA som sin första autoantikropp.

Den procentuella fördelningen av 94 TEDDY barn som fick IAA som första autoantikropp. Under 1 år: 20,2%. 1 år: 28,7%. 2 år 11,7%. 3 år 14,9%. Därefter under 4,3% per ålder. Diagram.

Den procentuella fördelningen visar att 75% hade fått IAA som första autoantikropp före 4 års ålder.

GADA

Det är 145 svenska TEDDY barn som hittills har utvecklat GADA som första autoantikropp.

Procentuell fördelning hos 145 TEDDY barn i Sverige som fick GADA som första autoantikropp. Den procentuella fördelningen mellan åldrarna 0 till 11 år ligger på 5,5% till 11,7%. Därefter lägre. Diagram.

Den procentuella fördelningen visar att barn började få GADA som första autoantikropp efter 1 års ålder. Fördelningen av de 145 barnen efter ålder visar att GADA, till skillnad från IAA som första autoantikropp, har fortsatt att utvecklas upp till 11 års ålder.

IAA och GADA

En mindre grupp av 33 svenska TEDDY barn hade utvecklat två autoantikroppar samtidigt vid ett TEDDY besök. Det var 3 månader mellan varje TEDDY besök.

Immunsystemet behöver bara 7-11 dagar på sig för att utveckla en antikropp eller en autoantikropp. Eftersom TEDDY besöken ägde rum med tre månader mellan varje besök så var det gott om tid för immunsystemet att hinna utveckla två autoantkroppar innan nästa besök.

Procentuell fördelning hos 33 TEDDY barn i Sverige som fick GADA och IAA som första autoantikropp. Mellan 0 och 3 år var den procentuella fördelningen 15,2% och och 21,2%. Diagram.

Den procentuella fördelningen visar att de flesta dubbelpositiva barn var 1-3 år gamla. De 33 dubbelpositiva barnen komplicerar pågående undersökningar att försöka ta reda på vilket virus som triggade immunsystemet att utveckla IAA eller GADA som första biomarkör.

Hur stor är risken för att utveckla autoimmun diabetes för ett barn som fått IAA eller GADA som första autoantikropp?

TEDDY studien visar att 15% av de barn som har en autoantikropp riskerar att få diabetes inom 10 år. Det är 70% av de barn som har utvecklat två eller flera autoantikroppar som riskerar att få diabetes inom 10 år.

Autoimmun diabetes - Alla länder i TEDDY

Det är 387 TEDDY barn i hela studien (Tyskland, USA, Finland och Sverige) som hittills utvecklat autoimmun diabetes. 

Fördelning av antalet TEDDY barn som utvecklat autoimmun typ 1 diabetes. Totalt 387 TEDDY barn. 102 svenska. 104 finska. 142 USA och 39 tyska TEDDY barn. Diagram.

Tyskland och Finland hade fler barn som fick autoimmun diabetes under tre års ålder jämfört med Sverige och USA. I dessa länder var det vanligare att autoimmun diabetes diagnosticerades vid tre års ålder eller äldre.

Autoimmun diabetes i hela Sverige

Den procentuella fördelningen av alla de 11383 svenska barn som fick autoimmun diabetes under åren 2002-2017 har sammanställts av SWEDIABKIDS

Åldersfördelningen av 11383 svenska barn när de utvecklade autoimmun diabetes mellan år 2002 och 2017. Tabell.

Sammanställningen visar att få barn insjuknar i diabetes före 12 månaders ålder. Den procentuella fördelningen stiger långsamt fram till 10-12 års ålder.

Autoimmun diabetes i hela Finland

Den procentuella fördelningen av alla de 7639 finska barn som fick autoimmun diabetes under åren 2002 och 2016 har sammanställts av Finska Barndiabetes Registret.

Åldersfördelning av 7639 finska barn som utvecklade autoimmun diabetes mellan åren 2002 och 2016. Diagram.

Den finska kurvan skiljer sig från den svenska. Procentuellt fick finska barn diabetes i tidigare åldrar vilket också kunde ses i TEDDY.

Sammanfattning

  • I TEDDY studien fick barn IAA som första autoantikropp i tidig ålder. IAA avtog ju äldre barnen blev. 
  • GADA som första autoantikropp kom senare men denna autoantikropp fortsatte att utvecklas även när barnen blev äldre.
  • De barn som utvecklade en andra autoantikropp hade 70% risk att utveckla diabetes jämfört med 15% hos de barn som behöll endast en autoantikropp.
  • Finska och Tyska TEDDY barn insjuknade i autoimmun diabetes redan under de första levnadsåren.  Barn i USA och Sverige insjuknade senare.
  • Urvalet vid födseln av barn med förhöjd ärftlig risk för diabetes har resulterat i att två olika typer av diabetessjukdomen har upptäckts: IAA som första autoantikropp eller GADA som första autoantikropp. De två typerna har olika ärftlig bakgrund och triggas av olika tarmvirus och annan miljöpåverkan.