Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Var TEDDYs kostnadseffektiva urvalsmetod tillräckligt bra? 2011

  • TEDDY-studien undersöker miljöfaktorers påverkan på risken att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes. För att hitta de barn som hade en förhöjd ärftlig risk, krävdes noggranna men kostnadseffektiva metoder.
  • Sex internationella center, i Sverige, Finland, Tyskland samt Colorado, Georgia och Washington i USA, analyserade prover med navelsträngsblod från totalt 421 047 barn. Av dessa inkluderades 5 % i TEDDY-studien, eftersom de bar på riskgener.
  • Bland de svenska barnen som screenades inkluderades 7,7 % i studien.
  • Vidare analyser för att bekräfta de inkluderade barnens provresultat visade att de kostnadseffektiva metoderna gav korrekt resultat i 99 % av fallen.


Författare: W. Hagopian, H. Erlich, Å. Lernmark, M. Rewers, A.G. Ziegler, O. Simell, A. Akolkar, R. Vogt, A. Blair, J. Ilonen, J. Krischer, J.X. She, TEDDY Study Group

Titel: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY): Genetic Criteria and International Diabetes Risk Screening of 421 000 Infants.

Publicerad i Pediatric Diabetes, 2011.

TEDDY-publikation nr 13, 2011 (PDF, 0,55 MB, nytt fönster)