Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CD8+ projekt

TEDDY-forskningspersoner hjälper till att upptäcka T mördar lymfocyter som attackerar betaceller.

Vita blodkropparna gör olika saker. B-celler gör antikroppar. T-hjälparceller lär ut hur infektioner ska tas om hand.  Renhållningsceller äter sjuka och skadade celler. T-mördarceller dödar virusinfekterade celler. Tyvärr också betaceller vid autoimmun (typ 1) diabetes.

Celler. Tecknad bild.

Det har inte varit möjligt tidigare att räkna antalet T-mördarceller som är ansvariga för att döda betaceller. När betaceller dödas upphör insulinproduktionen och diabetes utvecklas.

En ny metod att räkna T-mördarceller som skulle kunna ta död på betaceller har utvecklats vid Danmarks Tekniska Universitet. Professor Sine Reker Hadrup leder en forskargrupp som specialiserar sig på T-celler som tar död på cancerceller. Tillsammans med professor Roberto Malone i Paris har ett samarbete utvecklats att utnyttja den danska gruppens expertkunskap att också hitta och räkna T-mördarceller som tar död på betaceller. Marcus Göransson från Lund är doktorand och arbetar med metoden som kräver stor expertkunskap.

Teorien är att ju fler T mördarceller som dödar betaceller ju närmare klinisk diagnos av autoimmun diabetes.

Vem kan delta?

TEDDY-forskningspersoner kan delta under förutsättning att de har en ärftlig risk som passar in i den nya metoden och att forskningspersonen själv tillsammans med vårdnadshavare har gett sitt informerade samtycke.

Hur går studien till?

En TEDDY-sjuksköterska tar blodprovet som vanligt vid TEDDY-besöket. Blodet i tre extra rör tas om hand av speciellt utbildad laboratoriepersonal. Metoden som använts skiljer de vita från alla röda blodkroppar.

De vita blodkropparna fryses vid -150 °C och transporteras sedan till Köpenhamn. Cellerna kan fås att leva när de tinas upp. Levande T-mördarceller räknas med hjälp av laser i en flödescytometer. 

Flödescytometer. Foto.
Foto på en flödescytometer

Studien pågår för fullt och TEDDY-forskningspersonerna lämnar blodprov efter sitt TEDDY schema.

För närvarande (senaste uppdaterad 22 november 2022) ser antal forskningspersoner som deltar ut så här:

Flödesschema över antal forskningspersoner i projektet. 246 tillfrågades. 88 lämnade inte in samtycke. 158 lämnade samtycke.  Av dem är 8 inte aktiva. 150 har gjort besök 1, 139 har gjort besök 2 och 94 har gjort besök 3. 94 har avslutat och är klara med studien. Bild.
AAB = autoantikropp T1D = autoimmun (typ 1) diabetes

Marcus Göransson, doktorand.