Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

DiPiS

DiabetesPrediktion i Skåne

DiabetesPrediktion i Skåne, DiPiS-studien, syftade till att undersöka genetiska faktorer samt omgivningsfaktorer som kan leda till utvecklingen av autoimmun (typ 1) diabetes. Från september 2000 till augusti 2004 screenades nyfödda i Skåne för risk att utveckla typ 1 diabetes. Barn med en ökad risk tillfrågades om att ingå i en uppföljning från 2 år till 15 års ålder. De som ingick i studien fick årligen lämna blodprov och både barnen och deras föräldrar fyllde också i frågeformulär. Blodprovstagningens syfte var att studera eventuell utveckling av betacellsautoantikroppar hos barnet, vilket innebär en ökad risk för diabetes. De barn som utvecklade mer än en autoantikropp fick en tätare uppföljning och kom på besök hos en sjuksköterska var tredje månad. I augusti 2006 bjöds de sista barnen in till uppföljning och alla barnen i DiPiS har nu hunnit bli 15 år. Vi som arbetat med studien vill rikta ett stort tack till de barn som har deltagit i studien och på så vis bidragit till forskningen! De barn som utvecklat någon autoantikropp har erbjudits fortsatt uppföljning upp till 20 års ålder.

Etikprövning och bidrag


DiPiS-studien utgår från Lunds Universitet och är godkänd av den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Blodprover som tas i DiPiS-studien analyserades vid Lunds Universitets Kliniska Forskningscenter (CRC), Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Forskningen stöds av bidrag från olika fonder bland andra Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelsen, Juvenile Diabetes Foundation International, Barndiabetesfonden, Svenska Diabetesförbundet och forskningsfonder i Skåne.

Lista över forskningsresultat från DiPiS

 

Kontakt

Om ni önskar mer upplysningar om DiPiS-studien är ni varmt välkomna att kontakta oss! 

e-post dipis [at] med [dot] lu [dot] se

DiPiS-studiens adress: 

TEDDY-mottagningen, CRC 60-11 
Jan Waldenströms gata 35 
214 28 Malmö

Huvudansvariga för DiPiS-studien är

DiPiS-samordnare: 
Ida Jönsson 
e-post: ida [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se 
telefon: 040 - 39 11 12

Helena Elding Larsson, barnläkare, professor 
e-post: helena [dot] elding_larsson [at] med [dot] lu [dot] se

Markus Lundgren, barnläkare, Med Dr 
e-post: markus [dot] lundgren [at] med [dot] lu [dot] se

DiPiS-logga. DiPiS i röd text med hjärta över i:et. Logga.