Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilka faktorer under TEDDY-studiens första år påverkade efterföljande deltagande? 2023

TEDDY-studien följer barn under 15 år för att ta reda på vilka omgivningsfaktorer som triggar uppkomsten av autoimmunitet som kan leda till antingen typ 1-diabetes, celiaki eller sköldkörtelinflammation. Det är därför viktigt att alla forskningspersoner fortsätter att delta i studien och genomföra besöken för att kunna hitta de orsaker som ligger bakom de tre olika sjukdomarna.

Syftet med studien var att med hjälp av frågeformulär undersöka vilka faktorer under det första levnadsåret som var kopplade till hur många besök som genomfördes under de kommande tre åren. 

Totalt undersöktes information från 4600 TEDDY barn som var aktiva deltagare från 3,5 månaders till 4 års ålder. Faktorer insamlade under första levnadsåret var bland annat bostadsort, barnets kön, mammans ålder och om det var första barnet, diabetes i familjen, mammas utbildningsnivå och sysselsättning, om hon rökte, upplevde förlossningsdepression, hennes uppfattning och oro om barnets risk för autoimmun typ 1-diabetes samt om pappan deltog aktivt. Båda föräldrars nöjdhet med studien undersöktes också. Alla dessa faktorer ställdes i relation till hur många av de planerade besöken som genomfördes mellan 18 månader och 4 års ålder. 

Resultaten visade att: 

  • Familjer från Sverige och USA genomförde fler besök följt av Finland och Tyskland. 
  • Mammor som deltog med sitt första barn, äldre mammor och mammor nöjda med sitt deltagande genomförde fler besök.
  • Familjer där pappan deltog aktivt genomförde fler besök.   
  • Färre besök noterades om mamman rökte eller hade haft en förlossningsdepression samt om mamman var orolig för barnets risk att utveckla autoimmun typ 1-diabetes. 
  • Om mamman var nöjd med sitt studiedeltagande så tenderade pappan också att vara det. 

Slutsatsen var att sociala faktorer inklusive mammans och pappans nöjdhet med sitt studiedeltagande under det första levnadsåret påverkade antalet besök under de kommande tre åren. Det är viktigt att hänsyn tas till dessa resultat i kommande studier. 

Författare: Melin J, Lynch KF, Lundgren M, Aronsson CA, Larsson HE, Johnson SB.

Titel: Factors assessed in the first year of a longitudinal study predict sebsequent study visit compliance: the TEDDY study.

Publicerad i European Journal of Medical Research. 2023.

TEDDY publikation nummer 161, 2023 (PDF, 0,94 MB, nytt fönster).

Jessica Melin