Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behåller barn, diagnosticerade med autoimmun (typ 1) diabetes i TEDDY studien, sin insulinproduktion längre än barn diagnosticerade utanför studien? 2017

  • Barn i TEDDYs uppföljningsstudie undersöktes avseende insulinproduktion efter att de diagnosticerats med autoimmun diabetes.
  • Hälften av barnen var TEDDY deltagare och hälften hade diagnosticerats med autoimmun diabetes utanför studien. Totalt 86 barn deltog i analysen varav 43 tidigare varit med i TEDDY.
  • Under första året efter diagnos togs prover var tredje månad och en måltidsbelastning utfördes, därefter vart halvår tills den egna insulinproduktionen upphörde.
  • TEDDY barnen hade klart lägre långtidsblodsocker (HbA1c), 51mmol/mol, jämfört med barnen som inte varit med i TEDDY, 91mmol/mol.
  • TEDDY barnen hade signifikant högre insulinproduktion vid diagnos, som därefter successivt minskade. De behövde också lägre insulindoser under första året.
  •  Resultaten visar att tidig diagnos via uppföjningsstudier, såsom TEDDY, verkar leda till åtminstone 12 månader med bättre insulinproduktion efter diabetesdiagnos, jämför med att få sin diagnos efter att man fått symtom på autoimmun diabetes.


Författare: Steck AK, Larsson HE, Liu X, et al

Titel: Residual beta-cell function in diabetes children followed and diagnosed in the TEDDY study compared to community controls

Publicerad i Pediatric diabetes, 2017.

TEDDY publikation nr 64, 2017 (PDF, 593,04 kB, nytt fönster)