Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

15 år i TEDDY

TEDDY-studien har varit igång sedan 2004. Barnen har följts regelbundet från 3 månaders ålder till 15 år. Det betyder att några barn fyllt 15 år och därmed gått i mål i TEDDY. Vilka fantastiska familjer som hållit ut hela tiden.

Alla barn som deltar i TEDDY har en livslång ärftlig risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom. Barn i TEDDY har insjuknat i en eller flera av dessa sjukdomar. De barn som insjuknar i autoimmun diabetes avslutar studien.

På 15-års besöket summerar vi TEDDY-barnets och familjens tid i studien. Familjerna har under åren fått fortlöpande utbildning om barnets risk, symtom på sjukdomen och vad TEDDY-forskarna kommit fram till. Familjerna har fått åldersannpassad information som TEDDY själv tagit fram.

 

Framsida mapp till 15-års besöket. Bild.

På barnets 15-års besök får familjen med sig personlig information samlat i en mapp där vi också påminner om barnets livslånga risk.

De yngsta barnen i TEDDY är födda 2010 och går i mål 2025. Det betyder att studien har 5 viktiga år kvar.

Tack vare och med hjälp av TEDDY har nya studier startats för att försöka förebygga både diabetes och celiaki.

 

 

Första TEDDY deltagaren som fyller 15 år och därmed lämnar studien. Foto.

Första TEDDY-deltagaren som fyllde 15 år.