Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan ett högt intag av gluten hos barn medföra ökad risk för celiaki (glutenintolerans)? 2019

Gluten är den viktigaste miljöfaktorn för utveckling av celiaki och kan kanske både utlösa och driva på sjukdomen.  Det har inte gått att förebygga celiaki genom att ändra på tidpunkten för introduktion av gluten eller genom att amma längre.

  • Glutenintaget beräknades hos alla TEDDY barn upp till 5 års ålder.  Sammanlagt följdes 6650 barn från USA, Finland, Tyskland och Sverige varav 447 (7%) utvecklade celiaki.
  • Barnens blodprov analyserades för transglutaminas autoantikroppar (tTGA) som är en biomarkör för celiaki. Glutenintaget beräknades med hjälp av 3-dagars matdagböcker från 6 månader upp till 5 års ålder.
  • Ett högre glutenintag under de första 5 levnadsåren ökade risken för att utveckla både tTGA (1206 barn) och celiaki (447 barn).   
  • Ju högre intag av gluten desto högre risk för celiaki. Den högsta risken sågs vid 2-års ålder och speciellt vid ett glutenintag över 2 gram per dag ,vilket motsvarar 1 skiva vitt bröd (35 g) eller 1 portion kokt pasta (150g).  

Författare: Carin Andrén Aronsson, PhD, Hye-Seung Lee, PhD, Elin M. Hård af Segerstad, MSc et al.

Titel: Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity and Celiac Disease Among Children at Increased Risk.

Publicerad i JAMA, American Medical Association, 2019

TEDDY publikation nr 109, 2019 (PDF, 406,06 kB, nytt fönster)

 

 

 

 

Risk för barn att utveckla celiaki (CD) eller celiaki autoimmunitet (CDA) i förhållande till intag av gluten.

Linjer med olika färger som visar hur mycket gluten barnet ätit per dag. Diagram.

CD: Barn som fick celiaki.
CDA: Barn som fick bestående tTG autoantikroppar som är biomarkörer för en autoimmun reaktion i tarmen.

Tre olika sätt att mäta mängd gluten konsumerat per dag:

  • Blå linje: den faktiska mängd gluten barnet ätit (g/dag).
  • Grön linje: mängd gluten barnet ätit per 1000 kalorier (g/dag).
  • Röd linje: mängd gluten barnet ätit justerat för barnets vikt (g/10 kg kroppsvikt).

Alla barn som utvecklade celiaki eller tTG autoantikroppar hade ett högt intag av gluten, oavsett vilken av de tre mätmetoderna som användes. Den streckade linjen vid 1,0 i riskkvot betyder att alla barn som ligger till höger om linjen har en ökad risk. Riskkvot 2,0 betyder fördubblad risk.