Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur påverkar fysisk aktivitet risken att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes? 2023

Fysisk aktivitet är viktigt för personer med autoimmun (typ 1) diabetes för egenkontroll av diabetes. Motion ökar kroppens känslighet för insulin, vilket gör att färre enheter insulin krävs för att hålla blodglukos normalt.

Barn med en eller flera autoantikroppar har en ökad risk för att utveckla autoimmun diabetes. Syftet med studien var att undersöka om fysisk aktivitet och motion påverkade risken att:

  1. få en första autoantikropp
  2. från att ha fått en första till att senare utveckla en andra autoantikropp
  3. barn med två eller flera autoantikroppar utvecklar autoimmun typ 1-diabetes

En gång om året efter 5-års ålder har barnen i TEDDY burit en aktivitetsmätare (Aktigraf) under en veckas tid. Mätaren registrerade alla rörelser dag och natt och datan visade antal minuter som barnet hade en lätt, medel och kraftig fysisk aktivitet per dag.

Resultaten visade att:

  • Grupp 1: barn utan någon autoantikropp (n=3869), varav 157 barn utvecklade en första autoantikropp: fysisk aktivitet påverkade inte risken att utveckla en första autoantikropp
     
  • Grupp 2:  barn med en autoantikropp (n=302), varav 73 barn utvecklade två eller flera autoantikroppar: fysisk aktivitet påverkade inte risken att få en andra autoantikropp
     
  • Grupp 3:  barn med två eller fler autoantikroppar (n=294), varav 248 barn utvecklade autoimmun typ 1-diabetes: fysisk aktivitet minskade risken hos barn med flera autoantikroppar att utveckla diabetes

Fysisk aktivitet minskade risken att utveckla autoimmun diabetes framför allt hos de barn som utvecklat GADA som första autoantikropp.

Slutsatsen var att fysisk aktivitet minskade risken att utveckla autoimmun diabetes hos barn i åldern 5-15 år med två eller flera autoantikroppar.

 

Författare: Liu X, Johnson SB, Lynch KF, Cordan K, Pate R, Butterworth MD, Lernmark Å, Hagopian WA, Rewers MJ, McIndoe RA, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer JP, Yang J; TEDDY Study Group.

Titel: Physical Activity and the Development of Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in 5- to 15-Year-Old Children Followed in the TEDDY Study.

Publicerad i Diabetes Care, 2023.

TEDDY publikation nummer 150, 2023 (PDF, 3,16 MB, nytt fönster).

Tecknad flicka med en fotboll. Bild.