Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

PreCiSe

Prevention Celiaki i Skåne

PreCiSe är en studie som ska utvärdera hur man kan förhindra eller fördröja att barn med högre risk utvecklar celiaki. Deltagarna hamnar i en av tre grupper: glutenfri kost, probiotika eller placebo.

Frågeställningarna är:

Kan glutenfri kost de första tre levnadsåren minska risken för insjuknad i celiaki jämfört med de andra två grupperna? Kan probiotika de första tre levnadsåren minska risken att insjukna i celiaki jämfört med de andra två grupperna?

Vem kan delta i studien?

Om ditt barns ASTR1D screeningprov visade på en av de ärftliga riskgener som krävs för att utveckla celiaki kan ditt barn erbjudas att delta i PreCiSe. Barnet ska ha inkluderats till studien före 4 månaders (17 veckor) ålder.

Välkommen till hemsidan för PreCiSe (nytt fönster) 

Logga PreCiSe-studien