Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

PreCiSe

Prevention Celiaki i Skåne

PreCiSe är en studie som ska utvärdera hur man kan förhindra eller fördröja att barn med högre risk utvecklar celiaki. Deltagarna hamnar i en av tre grupper: glutenfri kost, probiotika eller placebo.

Frågeställningarna är:

Kan glutenfri kost de första tre levnadsåren minska risken för insjuknad i celiaki jämfört med de andra två grupperna? Kan probiotika de första tre levnadsåren minska risken att insjukna i celiaki jämfört med de andra två grupperna?

Vem kan delta i studien?

Om ditt barns ASTR1D screeningprov visade på en av de ärftliga riskgener som krävs för att utveckla celiaki kan ditt barn erbjudas att delta i PreCiSe. Barnet ska ha inkluderats till studien före 4 månaders (17 veckor) ålder.

Välkommen till hemsidan för PreCiSe (nytt fönster) 

Logga PreCiSe-studien