Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkas blodbilden hos autoantikroppspositiva TEDDY-barn? 2021

Blodbilden av både vita och röda blodkroppar ändrar sig över tid hos barn som har utvecklat autoantikroppar mot betacellerna. Ändringen över tid är kopplad till stigande HbA1c (långtidsblodsocker), stigande fastevärde för blodglukos eller båda.

En komplett blodbild (CBC) bestämdes vid mottagningen på CRC i Malmö hos TEDDY-barn som följts och som hade en eller flera autoantikroppar (IAA, GADA, IA-2A och ZnT8A).

CBC används dagligen i sjukvården och är viktig för utredning av bl.a. anemi, vitaminbrist, inflammationer och infektioner.

En droppe blod analyseras i ett analysinstrument och efter någon minut fås bland annat antalet vita och röda blodkroppar, deras genomsnittliga cellvolym (MCV) och medelhemoglobin i de röda blodkropparna (MCH). Hemoglobinnivå är det samma som blodvärde.

Syftet i denna studie var att se om förändringar i blodbilden hade kopplingar till blodglukos och HbA1c.

Resultaten visade att:

  • HbA1c ökade långsamt över tid beroende på antalet autoantikroppar mot betacellerna.
  • En ökning av HbA1c över tid var kopplat till minskning av MCV och MCH.
  • En ökning av blodglukos vid fasta var kopplat till en minskning av antalet röda blodkroppar och lägre hemoglobinnivå. 

Det återstår att förklara varför blodbilden försämras men det kan inte uteslutas att benmärgen (där blodkroppar bildas) påverkas av den autoimmuna process som satts igång och som över tid kan leda till autoimmun (typ 1) diabetes.

 

Författare: Salami F, N Tamura R, Elding Larsson H, Lernmark Å, Törn C; TEDDY Study Group.

Titel: Complete blood counts with red blood cell determinants associate with reduced beta-cell function in seroconverted Swedish TEDDY children.

Publicerad i: Endocrinology, Diabetes & Metabolism. 2021.

TEDDY publikation nr 133, 2021 (PDF, 1,20 MB, nytt fönster)

Falastin Salami

Bloddroppe. Bild.