Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När kommer den första autoantikroppen? 2015

Diabetesprocessen startade hos många barn redan när de var under fem år.

Blodprovet som togs vid varje besök har analyserats för autoantikroppar mot insulin (IAA), GAD65 (GADA) och IA-2 (IA-2A). Resultaten visas i figuren.

Diagram över antal barn i Sverige som riskerar att få typ 1 diabetes. Vanligaste autoantikroppen före 18 månaders ålder var IAA. Vanligaste vid 36 månaders ålder var GAD65A. Diagram.
Figur 1.

När kunde ett TEDDY barn bli positiv?

Resultaten i figur 1 visar antal barn/1 000 och halvår i Sverige som utvecklat autoantikroppar. IAA kunde komma redan under första levnadsåret (blå linje). Ju äldre barnen blev desto ovanligare var det att IAA kom som den första autoantikroppen.
GADA som första autoantikropp kom senare (gul linje). Den hade sin topp vid 36 månaders ålder men vi ser att den fortsätter att komma även hos barn som varit med i TEDDY nära 10 år.
En mindre grupp barn blev samtidigt positiva för både IAA och GADA (grå linje).
Det var bara några få i hela TEDDY studien som hade IA-2A som sin första autoantikropp.

Vilken autoantikropp kom först?

I den svenska delen (Figur 1) såväl som i hela TEDDY (Figur 2) var det IAA som kom först. Den röda linjen visar IAA i hela TEDDY studien (Figur 2). Att toppen ligger vid 12 månaders ålder beror på att många finska barn fick IAA tidigt.
GADA kom senare i hela TEDDY oberoende av land.

Diagram över antal barn i TEDDY-studien som riskerar att få typ 1 diabetes. Vanligaste autoantikroppen före 1 års ålder var IAA. Vanligaste vid 2 års ålder var GAD65A. Diagram.
Figur 2.

Bara i 14 procent påträffades IAA och GADA samtidigt med en topp vid 2-3 års ålder. Barn som fick två autoantikroppar samtidigt hade den högsta risken att få typ 1 diabetes. Fyrtio procent av dessa barn fick diabetes inom 5 år.

Författare: Jeffrey P. Krischer & Kristian F. Lynch & Desmond A. Schatz & Jorma Ilonen & Åke Lernmark & William A. Hagopian & Marian J. Rewers & Jin-Xiong She & Olli G. Simell & Jorma Toppari & Anette-G. Ziegler & Beena Akolkar & Ezio Bonifacio & the TEDDY Study Group

Titel: The 6 year incidence of diabetes-associated autoantibodies in genetically at-risk children: the TEDDY study.

Publicerad i Diabetologia 2015.

TEDDY publikation nr 43, 2015 (PDF, 0,31 MB, nytt fönster)