Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan man förebygga tidigt avhopp från TEDDY? 2014

  • De deltagande familjerna är mycket värdefulla för TEDDY och varje avhopp är en förlust.
  • Med hjälp av nio kriterier identifierades de familjer som var mer sannolika att hoppa av under det första året i TEDDY.
  • Dessa kriterier var: barnet tillhörde en etnisk minoritet, ung mamma, mamman rökte under graviditeten, mamman gick ned i arbetstid eller arbetade inte under graviditeten, mamman avstod helt från alkohol under graviditeten, mamman underskattade barnets diabetesrisk, mamman upplevde hög oro över barnets diabetesrisk, det saknades information på mammans första frågeformulär, samt att pappan inte fyllt i något frågeformulär.
  • Extra insatser gjordes för att stötta de familjer som uppfyllde minst fyra kriterier, bland annat att kontakta familjer oftare, skicka påminnelse före och tackkort efter besök, samt att lägga besöket vid en tidpunkt som passade familjen.


Författare: S.B. Johnson, K.F. Lynch, H.S. Lee, L. Smith, J. Baxter, B. Lernmark, R. Roth, T. Simell, TEDDY Study Group

Titel: At high risk for early withdrawal: using a cumulative risk model to increase retention in the first year of the TEDDY study.

Publicerad i Journal of Clinical Epidemiology, 2014.

TEDDY-publikation nr 34, 2014 (PDF, 0,86 MB, nytt fönster)