Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hålls den glutenfria kosten efter celiakidiagnos? 2023

Det är många barn i TEDDY som utvecklat autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (TGA) och senare diagnosticerats med celiaki. Sjukdomen behandlas med glutenfri kost för resten av livet. Syftet med studien var att undersöka hur väl barnen kunde följa den glutenfria kosten.

I TEDDY har 8 676 barn deltagit i studien från det att barnen var 3–4 månader gamla. Totalt har 6 868 barn screenats för TGA och 1294 (18%) var positiva. Celiakidiagnos med biopsi kunde ställas hos totalt 400 barn som också hade data på hur den glutenfria kosten följdes.

Hur den glutenfria kosten följdes bestämdes med hjälp av ett frågeformulär som besvarades två gånger om året i minst två år. Föräldrarna förde också tre-dagars matdagböcker där avsikten var att kartlägga mängden gluten i barnets kost.

Det stora antalet barn med celiakidiagnos i TEDDY-studien gjorde det möjligt att undersöka hur den glutenfria kosten följdes i de amerikanska staterna Colorado, Georgia och Washington samt i de europeiska länderna Finland, Tyskland och Sverige.  Forskarna jämförde USA med Europa hur kosten följdes under två respektive fem år efter celiakidiagnos.

Resultaten visade att:

  • strikt glutenfri kost följdes av 73% efter två år vilket sjönk till 67% efter fem år
  • strikt glutenfri kost följdes i större utsträckning hos barn som hade en förstagradssläkting med celiakidiagnos
  • tre-dagars matdagböcker kunde inte användas för att bedöma den faktiska mängden gluten i barnens kost
  • matdagböckerna visade att barn i USA som uppgav en glutenfri kost hade ett högre glutenintag jämfört med de europeiska barnen

Slutsatsen var att tre av fyra barn med celiakidiagnos följde en strikt glutenfri kost även efter 5 års sjukdom.  Trots att en strikt glutenfri kost rapporterades som högt i USA hade dessa barn ett högre glutenintag jämfört med europeiska barn.

 

Författare: Mehta P, Li Q, Stahl M, Uusitalo U, Lindfors K, Butterworth MD, Kurppa K, Virtanen S, Koletzko S, Aronsson C, Hagopian WA, Rewers MJ, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer JP, Agardh D, Liu E; TEDDY Study Group.

Titel: Gluten-free diet adherence in children with screening-detected celiac disease using a prospective birth cohort study. PLoS One.

Publicerad i PLoS One. 2023.

TEDDY publikation nummer 148, 2023 (PDF, 1,16 MB, nytt fönster)