Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkar barns matvanor mellan 9 månader och två års ålder risken at utveckla autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas och celiaki? 2023

Risken för att ett barn ska utveckla autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (TGA) och celiaki beror till hälften på ärftliga faktorer, framför allt av HLA-typen DQ2 på kromosom 6. HLA-DQ2 styr hur bra immunsystemet reagerar på infektioner. Den andra hälften beror på omgivningsfaktorer där kosten tros ha en stor betydelse. Ju mer gluten barnet äter under de första åren i livet desto högre är risken för att utveckla TGA och celiaki. Det är däremot oklart om det också finns andra delar i den mat som barn äter som kan påverka deras risk att utveckla sjukdomen. 

Syftet med studien var att undersöka om det finns övergripande matvanor, så kallade kostmönster, som kan kopplas till risken att utveckla TGA och celiaki.

Med hjälp av 3-dagars matdagböcker som föräldrar fyller i för sitt barn och lämnar in vid varje besök, kunde matdagböcker från 6677 barn analyseras när de var 9, 12, 18 och 24 månader gamla. Totalt analyserades 22 410 matdagböcker. TGA analyserades 1–2 gånger om året fram till och med 9 års ålder. 

Resultaten visade att: 

  • Totalt utvecklade 1296 (19%) barn TGA mellan ca 2–6 års ålder och av dessa fick 529 (8%) celiaki mellan 3–7 års ålder. Det tog 8–18 månader mellan det att TGA först upptäcktes och diagnosen av celiaki. 
  • Tre olika kostmönster kunde identifieras vid 9, 12 och 24 månader och fyra kostmönster vid 18 månader. De olika kostmönsterna liknande varandra över tid, men barnen åt fler livsmedel ju äldre de blev. 
  • Ett kostmönster vid 18 månaders ålder där barnen åt mycket vegetabiliska fetter, vete, processat kött och juice och mindre av mjölk, havre, kött och baljväxter ökade risken för TGA.  Den risksökande effekten kom från den mängd gluten som barnen åt.
  • Ett liknande kostmönster vid 24 månader ökade risken för både TGA och celiaki. Effekten kom både av mängden gluten som barnen åt men också från den andra maten. 
  • Varken ”Mycket frukt, grönsaker, baljväxter och rotfrukter” eller ”Mycket potatis, havre, kött, råg och rotfrukter” påverkade risken att utveckla TGA eller celiaki.

Slutsatsen var att barns matvanor under de första två åren i livet, oberoende av intaget av gluten, kan påverka risken för att utveckla TGA och celiaki hos barn med förhöjd ärftlig risk för celiaki. 

Författare: Hård Af Segerstad EM, Mramba LK, Liu X, Uusitalo U, Yang J, Norris J, Virtanen SM, Liu E, Kurppa K, Koletzko S, Ziegler AG, Toppari J, Rewers M, Akolkar B, Krischer JP, Aronsson CA, Agardh D; TEDDY study group.

Titel: Associations of dietary patterns between age 9 and 24 months with risk of celiac disease autoimmunity and celiac disease among children at incresed risk.

Publicerad i: The American Journal of Clinical Nutrition, 2023.

TEDDY publikation nummer 160, 2023 (PDF, 0,35 MB, nytt fönster).

Elin Malmberg Hård Af Segerstad