Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur uppfattar TEDDY-mammor diabetesrisk? 2014

  • Målet var att undersöka om det finns ett samband mellan stress, förlossningsdepression och moderns uppfattning om barnets risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes, samt moderns oro över barnets risk att utveckla sjukdomen.
  • Vid 6-månadersbesöket på TEDDY-kliniken fick modern fylla i tre olika formulär för att utvärdera nivån av ev. stress, oro och depression. Hon fick även svara på en fråga som rörde barnets risk att utveckla autoimmun diabetes.
  • Det var vanligt att modern kände oro över barnets förhöjda risk att utveckla autoimmun diabetes. Mammor som nyligen hade upplevt negativa livshändelser, som gått igenom förlossningsdepression och som hade en god förståelse för sitt barns risk att utveckla sjukdomen kände ofta större oro.


Författare: R. Roth, K. Lynch, B. Lernmark, J. Baxter, T. Simell, L. Smith, U. Swartling, A.G. Ziegler, S.B. Johnson, TEDDY Study Group

Titel: Maternal anxiety about a child’s diabetes risk in the TEDDY study: the potential role of life stress, postpartum depression, and risk perception.

Publicerad i Pediatric Diabetes, 2014

TEDDY publikation nr 37, 2014 (PDF, 0,53 MB, nytt fönster)