Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför hoppade familjer av TEDDY-studien under de tre första åren? 2015

  • Familjernas anledningar till att hoppa av TEDDY-studien under de tre första årens deltagande kartlades.
  • Anledningarna delades in i två grupper: relaterade till familjen, samt relaterade till studiens protokoll.
  • Störst andel av de som hoppade av gjorde det under sitt första år i studien.
  • Den vanligaste familjerelaterade anledningen var att man inte hade tid att medverka. Den vanligaste protokollrelaterade anledningen var oro över blodprovstagningen.
  • Att ange blodprovstagningen som skäl till att hoppa av studien var vanligare om TEDDY-barnet var en flicka; att ange att man inte hade tid var vanligare om det var en pojke.
  • När man skapar studieprotokoll är det viktigt att inkludera smärtsamma procedurer med försiktighet, samt att inte ställa för höga krav på studiedeltagarna.


Författare: Barbro Lernmark, Kristian Lynch, Judith Baxter, Roswith Roth, Tuula Simell, Laura Smith, Ulrica Swartling, Suzanne Bennett Johnson, TEDDY Study Group.

Titel: Participant Experiences in the Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study: Common Reasons for Withdrawing.

Publicerad i Journal of Diabetes Reasearch, 2015

TEDDY-publikation nr 51, 2015 (PDF, 1,41 MB, nytt fönster)