Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad betyder det att träffa samma forskningssjuksköterska för att vara nöjd som deltagare i TEDDY studien? 2022

TEDDY studien är krävande för både barn och föräldrar. Målet att ta reda på varför barn utvecklar autoimmun (typ 1) diabetes kräver att deltagarna är nöjda och stannar i studien fram till att TEDDY barnet fyller 15 år.

Båda föräldrarna har fyllt i frågeformulär om hur nöjda de var med att delta i TEDDY. Frågeformuläret fylldes i vid 6 och 15 månaders ålder, därefter årligen. Följande frågor besvarades:

  1. Vad tycker du om att ditt barn deltar i TEDDY studien? Poängsättning: 2-tycker mycket om det; 1-tycker ganska mycket om det eller 0 - OK eller tycker inte om det.
  2. Tycker du att det var ett bra beslut att låta ditt barn vara med i TEDDY studien? Poängsättning: 2-ett mycket bra beslut; 1-ett ganska bra beslut eller 0 – OK beslut eller dåligt beslut.  
  3. Skulle du rekommendera TEDDY studien till en god vän? Poängsättning: 2-ja; 1-kanske eller 0-nej.  

Dessa frågor var relaterade till varandra och sammanfattades därför i en gemensam poängsättning i en skala från 0-6, där 6 motsvarar väldigt nöjd med sitt studiedeltagande.

Föräldrarna – mamma och pappa var och en för sig – lämnade uppgifter om sociodemografiska data, välmående, livsstil och oro för barnets diabetesrisk. Föräldrarnas uppskattning av barnets risk för diabetes och om de tror att något kan göras för att undvika att barnet insjuknar samlades också in.

Vilken av forskningssjuksköterskorna som familjen mötte vid varje TEDDY besök noterades under studiens gång.

Totalt besvarades frågeformulären av 5579 mammor och 4942 pappor vid 15 månader och 4010 mammor och 3411 pappor vid 4 års ålder.

Resultaten visade att:

  • Forskningssjuksköterskor byttes ut 0.3 gånger i Sverige, 1.1 gånger i Finland och 2.5 gånger i USA.
  • I hela TEDDY studien var 45% av mammorna vid 15 månader och 48% vid 4 år mycket nöjda jämfört med 38% respektive 40% av papporna.
  • Svenska föräldrar var mer nöjda med sitt deltagande jämfört med USA och Finland.

 

Författare: Jessica Melin, Kristian F. Lynch, Markus Lundgren, Carin Andrén Aronsson, Helena Elding Larsson, Suzanne Bennett Johnson and TEDDY Study Group.

Titel: Is staff consistency important to parents’ satisfaction in a longitudinal study of children at risk for type 1 diabetes: the TEDDY study.

Publicerad i BMC Endocrine Disorders, 2022

TEDDY publikation nummer 137, 2022 (PDF, 1,05 MB, nytt fönster).

 

Jessica Melin