Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mår barn och föräldrar till barn som deltagit i uppföljningsstudier bättre efter diabetesdiagnos än andra? 2018

Att ett barn insjuknar i autoimmun (typ 1) diabetes påverkar familjen starkt.

Studien undersöker om familjer till barn som följts i TEDDY studien reagerar annorlunda efter diagnos jämfört med andra familjer.

Under året efter diabetesdiagnos undersöktes 108 familjer till barn med autoimmun diabetes, där hälften deltagit i TEDDY.

Bedömning avseende diabetesrelaterad oro, diabetesrelaterad livskvalitet och föräldrastress bedömdes med skattningsskalor.

  • Hos barnen som tidigare varit med i TEDDY var diabetesrelaterad livskvalitet och föräldrastress lägre än hos barn som inte deltagit i studien. Ingen skillnad sågs gällande diabetesrelaterad oro.
  • Resultaten antyder att barn som deltagit i uppföljningsstudier, så som TEDDY, kan vara bättre förberedda på insjuknandet i diabetes och därmed mår bättre än barn som inte deltagit i studier.

Författare: Smith LB, Liu X, Johnson SB, et al.

Titel: Family adjustment to diabetes diagnosis in children: Can participation in a study on type 1 diabetes genetic risk be helpful?

Publicerad i Pediatric Diabetes, 2018

TEDDY publikation nr 87, 2018 (PDF, 0,53 MB, nytt fönster)