Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkar virusinfektioner blodcellers genuttryck före den första autoantikroppen? 2023

I TEDDY studien undersöks blodcellers genuttryck i ett blodprov som tas vid varje besök. En förklaring till genuttryck är hur informationen lagrad i en gen (DNA) omvandlas till en funktion t ex ett protein som kan vara ett enzym. Avläsningen av DNA ger RNA som sedan används för att tillverka ett protein. Nukleotidsekvensen i RNA är en kopia av nukleotidsekvensen i genen. 

RNA tas fram ur blodcellerna genom att forskningssjuksköterskan skakar ett särskilt provrör extra hårt direkt efter provtagningen. Nukleotidsekvensen i RNA bestämdes. 

Syftet med studien var att undersöka genuttrycket i olika blodceller 12 månader innan IAA eller GADA utvecklades som den första autoantikroppen.

Helblod från barn som utvecklat en första autoantikropp jämfördes med blod från barn som inte utvecklat en autoantikropp. Vilken typ av gener som uttrycks gjorde det möjligt att koppla resultaten till blodcellerna T-lymfocyter, eosinofiler, monocyter och B-lymfocyter. Resultaten jämfördes också med virus i avföringsprov och plasma. 

Resultaten visade att: 

  • Omkring 9 månader före IAA som första autoantikropp upptäcktes ett ökat uttryck av 36 olika gener. 
  • Omkring 12–18 månader före GADA som första autoantikropp upptäcktes ett ökat uttryck av 181 andra gener. Olika signalvägar upptäcktes således för IAA respektive GADA som första autoantikropp. 
  • Genuttrycket för enzymet glutation S-transferas (GSTM1) var starkt kopplad till GADA som första autoantikropp. Enzymet fungerar som en antioxidant.  
  • Antalet B-lymfocyter minskade 3 månader innan GADA utvecklades som första autoantikropp medan monocyter ökade i antal 9–12 månader innan IAA utvecklades som första autoantikropp. 
  • Ett ökat antal eosinofiler skyddade mot GADA som första autoantikropp.
  • Infektion av enterovirus B, framför allt av Coxsackie B virus, föregick IAA som första autoantikropp. 
  • Ett ökat antal neutrofiler och monocyter fanns hos de barn som hade haft en enterovirusinfektion men inte utvecklade en första autoantikropp. 

Slutsatsen var att barn före sex års ålder har olika genuttryck i sina blodceller beroende på om IAA eller GADA utvecklades som första autoantikropp. Barn som utvecklade antingen IAA först eller GADA först hade ett nedsatt immunförsvar mot enterovirusinfektion. 

Författare: Lin J, Moradi E, Salenius K, Lehtipuro S, Häkkinen T, Laiho JE, Oikarinen S, Randelin S, Parikh HM, Krischer JP, Toppari J, Lernmark Å, Petrosino JF, Ajami NJ, She JX, Hagopian WA, Rewers MJ, Lloyd RE, Rautajoki KJ, Hyöty H, Nykter M; TEDDY Study Group.

Titel: Distinct transcriptomic profiles in children prior to the appearance of type 1 diabetes-linked islet autoantibodies and following enterovirus infection.

Publicerad i Nature Communication, 2023.

TEDDY publikation nummer 159, 2023 (PDF, 1,57 MB, nytt fönster).