Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finns det skillnader i förlopp för autoimmun (typ 1) diabetes beroende på ålder vid diagnos? 2021

Syftet var att undersöka om det fanns skillnader hos de barn som utvecklade autoimmun (typ 1) diabetes innan 6 års ålder jämfört med de barn som fick autoimmun diabetes när de var 6 år eller äldre.

Totalt var det prover från 8502 barn som analyserades. Av dessa barn hade 328 (4%) utvecklat diabetes, varav 168 barn före 6 års ålder och 160 barn mellan 6 och 12 års ålder.

Resultaten visade att:

  • I Finland var det fler barn under 6 år som utvecklat autoimmun diabetes jämfört med USA, Sverige och Tyskland i nämnd ordning.
  • HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8 var den vanligaste genotypen hos barn under 6 år.
  • IAA som första autoantikropp var vanligast under 6 år men GADA som första autoantikropp var vanligare hos de äldre barnen.
  • Tiden från den första autoantikroppen till diabetesdiagnos var i genomsnitt 1.6 år för barnen under 6 års ålder och 5.4 år för de äldre barnen.
  • När flera autoantikroppar bildats tar det ungefär lika lång tid till diabetesdiagnos oavsett ålder.
  • Ketoacidos vid diabetesdiagnos utvecklades hos 17 barn under 6 år jämfört med 7 barn över 6 år.
  • Endast HLA, inga andra riskgener, påverkade ålder vid debut av autoimmun diabetes.

Diabetesdebut hos barn i TEDDY under 6 år med IAA som första autoantikropp verkar representera en mer aggressiv form av autoimmun (typ 1) diabetes.

 

Författare: Krischer JP, Liu X, Lernmark Å, Hagopian WA, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B; TEDDY Study Group.

Titel: Characteristics of children diagnosed with type 1 diabetes before vs after 6 years of age in the TEDDY cohort study.

Publicerad i Diabetologia, 2021

TEDDY publikation nummer 134, 2021 (PDF, 1,15 MB, nytt fönster).

Diagram med ålder på x-axeln och antal fall (1 per 1000 personer per år) på y-axeln. Linjer som visar när autoantikropparna GADA, IAA samt när båda kommer först. Bild.

Autoimmun (typ 1) diabetes incidens genom åldersspecifik förekomst av autoantikropparna IAA och GADA.