Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkar barnets tillväxt risken att få en första autoantikropp och sedan diabetes? 2020

I tidigare studier har barns tillväxt kopplats till risken att drabbas av autoimmun (typ 1) diabetes.

TEDDY barnen vägs och mäts vid varje besök. Detta gör det möjligt att ta reda på om barnets tillväxt påverkar risken för att få en första autoantikropp och risken att i framtiden drabbas av diabetes.

I denna studie undersöktes 7 522 barn från födseln till 9 års ålder.  Kroppstillväxt bestämdes i kg/år. Längdtillväxt i cm/år.

I den undersökta gruppen av 7 522 utvecklade 761 (10%) en första autoantikropp och av dessa drabbades 290 (3,9%) av diabetes innan de fyllt 11 år.  

Den första autoantikroppen var mot insulin (IAA) hos 287 (3,8%) barn och mot GAD (GADA) hos 329 (4,3%) medan 145 (1,9%) hade antingen autoantikroppar mot IA-2 (IA-2A) som första eller flera autoantikroppar samtidigt.

  • Barnens tillväxt kunde delas in i två faser:  snabb tillväxt under spädbarnsåldern (7–10 månader) och långsammare tillväxt under tidig barndom.  Ålder vid övergång från spädbarnsålder till tidig barndom identifierades för varje barn.
  • En högre kroppstillväxt i kg/år under spädbarnsåldern ökade risken för att få GADA, men inte IAA, först. 
  • En lägre längdtillväxt i cm/år under spädbarnsåldern ökade risken att drabbas av diabetes om barnet fått GADA som första autoantikropp.
  • En ökad längdtillväxt i cm/år under tidig barndom ökade risken för att drabbas av diabetes men bara hos de barn som fick GADA, men inte IAA, som första autoantikropp.

TEDDY’s upptäckt att barnets tillväxt hänger ihop med risken att få diabetes om GADA var den första autoantikroppen stödjer möjligheten att autoimmun (typ 1) diabetes är två olika sjukdomar.  Vilken autoantikropp som utvecklas först är avgörande.

Kroppstillväxt och längdtillväxt hos fyra TEDDY barn – slumpmässigt utvalda. Snabb tillväxt under 7-10 månader. Långsammare tillväxt under tidig barndom. Diagram.
Kroppstillväxt (vänster) och längdtillväxt hos fyra TEDDY barn – slumpmässigt utvalda. Snabb tillväxt under 7-10 månader. Långsammare tillväxt under tidig barndom.

Författare: Liu et al.

Titel: Distinct Growth Phases in Early Life Associated With the Risk of Type1 Diabetes: The TEDDY Study.

Publicerad i Diabetes Care, 2020

TEDDY publikation nr 116, 2020 (PDF, 1,08 MB, nytt fönster)