Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Får TEDDY-barn diagnos snabbare? 2013

  • Data från de 100 första TEDDY-barnen som utvecklat autoimmun typ 1) diabetes sammanställdes.
  • Det undersöktes om (1) TEDDY-barn får diagnosen i ett tidigare stadium av sjukdomen, (2) en hög andel får diagnosen genom ett oralt glukostoleranstest (OGTT) och (3) risken att utveckla sjukdomen tidigt i livet är relaterad till bl.a. land man bor i, HLA-genotyp och immunologiska markörer.
  • Autoantikropparna GADA, IA-2A och IAA analyserades från 3 månaders ålder.
  • De första 100 barnen diagnostiserades mellan 2005 och 2011, den yngsta drygt 8 månader och den äldsta knappt 6,5 år gammal. Trots den låga åldern hade 36 % inga symptom. Diagnos ställdes genom OGTT på 30 % av barn över 3 år, men endast 5,7 % under 3 år.
  • Diagnos kan ställas snabbare om barn med ökad ärftlig risk följs med provtagningar. Att ha en förstagradssläkting med diabetes samt att samtidigt utveckla GADA, IA-2A och IAA, eller GADA och IAA, ger större risk för snabb sjukdomsutveckling.

 

Författare: H. Elding Larsson, K. Vehik, P. Gesualdo, B. Akolkar, W. Hagopian, J. Krischer, Å. Lernmark, M. Rewers, O. Simell, J.X. She, A. Ziegler, M.J. Haller, TEDDY Study Group

Titel: Children Followed in the TEDDY Study are Diagnosed with Type 1 Diabetes at an Early Stage of Disease.  

Publicerad i Pediatric Diabetes, 2013.

TEDDY publikation nr 28, 2013 (PDF, 0,61 MB, nytt fönster)