Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur många TEDDY barn har haft ketoacidos vid diabetesdiagnos och spelar ålder för debut någon roll? 2022

Syftet med studien var att undersöka om ålder vid insjuknande påverkade hur många barn i TEDDY som hade ketoacidos (syraförgiftning) när de diagnosticerades med autoimmun (typ 1) diabetes. TEDDY studien är unik eftersom barnen har följts från födseln och barn med en eller flera autoantikroppar följts var tredje månad fram till diagnos.

Studien omfattade 379/8502 (5%) barn som före 2020-07-31 blivit diagnosticerade med autoimmun (typ 1) diabetes. Fördelningen av dessa var 142 för 0-4 år, 151 för för 5-9 år och 86 för 10-14 år.

Resultaten visade att:

  • Andelen – kallas för incidens (antal barn per 1000 barn och år) - nya barn med autoimmun (typ 1) diabetes ökade med stigande ålder.   
  • Oavsett ålder utgjorde barn med HLA-typen DR3-DQ2/DR4-DQ8 (genotyp A) 55% av barnen som diagnosticerades med autoimmun diabetes.
  • Bara 23 (6%) barn som hade ketoacidos vid diagnos: lägst i Sverige, följt av Finland, Tyskland och USA. Diabetessymtom uppvisades hos 65% hos de yngsta jämfört med 48% hos de äldre barnen.
  • Det var vanligare att barn med ketoacidos hade hoppat över TEDDY besök.
  • Barn med autoimmun (typ 1) diabetes i familjen hade mer sällan ketoacidos.
  • 6 barn utvecklade allvarlig ketoacidos. Alla var yngre än 10 år utom en som var 13 år.
  • 11 barn diagnosticerades autoimmun (typ 1) diabetes under de första 6 månaderna av Covid-19 pandemin (2020-01-31 – 2020-07-31). Inget av dessa barn hade ketoacidos.
  • OGTT (oralt glukostoleranstest) minskade risken för ketoacidos eftersom diagnosen av diabetes kan ställas tidigt baserad på blodglukos vid fasta eller 2 timmar efter glukosbelastningen.

Slutsatsen var att ketoacidos i TEDDY studien är ovanligt framför allt i familjer som redan har en familjemedlem med autoimmun (typ 1) diabetes. OGTT med fasteblodglukos och regelbundna TEDDY besök var den största garantin för att inte drabbas av ketoacidos vid diagnos av autoimmun (typ 1) diabetes.

 

Författare: Jacobsen LM, Vehik K, Veijola R, Warncke K, Toppari J, Steck AK, Gesualdo P, Akolkar B, Lundgren M, Hagopian WA, She JX, Rewers M, Ziegler AG, Krischer JP, Larsson HE, Haller MJ; TEDDY Study Group.

Titel: Heterogeneity of DKA Incidence and Age-Specific Clinical Characteristics in Children Diagnosed With Type 1 Diabetes in the TEDDY Study.

Publiserad i Diabetes Care, 2022.

TEDDY publikation nummer 138, 2022 (PDF, 0,79 MB, nytt fönster).