Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

TEDDY Follow-up

Studien inriktade sig på de barn som deltagit i TEDDY och utvecklat autoimmun (typ 1) diabetes. Även barn som inte deltagit i TEDDY tillfrågades om de ville vara med i studien. Dessa matchades i ålder och blev "kontroller" och följdes sedan på samma sätt som TEDDY barnen.

TEDDY Follow-up studien startade år 2012 och avslutades under 2017. 

I studien undersöktes hur länge barnet hade egen produktion av insulin. Via frågeformulär inhämtades information om föräldrarnas och barnens upplevelse av sjukdomen och barnets livskvalitet efter sjukdomsdebuten.

Sponsor för denna studie är Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).

TEDDY Follow-Up studien har redovisats i följande publikationer:

Steck AK, Larsson HE, Liu X, Veijola R, Toppari J, Hagopian WA, Haller MJ, Ahmed S, Akolkar B, Lernmark Å, Rewers MJ, Krischer JP; and the TEDDY Study Group.

Residual beta-cell function in diabetes children followed and diagnosed in the TEDDY study compared to community controls.

Pediatr Diabetes. 18:794-802, 2017 (PDF 0,34 MB, nytt fönster)

 
Smith LB, Liu X, Johnson SB, Tamura R, Elding Larsson H, Ahmed S, Veijola R, Haller MJ, Akolkar B, Hagopian WA, Rewers MJ, Krischer J, Steck AK; TEDDY study group.

Family adjustment to diabetes diagnosis in children: Can participation in a study on type 1 diabetes genetic risk be helpful?

Pediatr Diabetes. 19:1025-1033, 2018. (PDF 1,02 MB, nytt fönster)


Steck AK, Liu X, Krischer JP, Haller MJ, Veijola R, Lundgren M, Ahmed S, Akolkar B, Toppari J, Hagopian WA, Rewers MJ, Elding Larsson H.

Factors Associated with Decline of C-peptide in a Cohort of Young Children Diagnosed with Type 1 Diabetes.

J Clin Endocrinol Metab. 2020 Oct 9:dgaa715. (PDF 0,43 MB, nytt fönster)