Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ökar tarmvirusinfektioner risken för celiaki hos små barn? 2019

Föreslagna omgivningsfaktorer för celiaki är mycket gluten och magsjuka förorsakat av virus såsom adenovirus, enterovirus, rotavirus eller reovirus. Det är oklart om gluten och virus kan påverka varandras effekter.

I studien undersöktes 83 TEDDY barn som utvecklat TGA (vävnadstransglutaminasautoantikroppar), förstadiet till celiaki, och 83 TEDDY barn utan TGA men av samma kön, ålder och ärftlig risk för celiaki. Barnen lämnade blodprov och matdagböcker var tredje månad från 3 månaders till 2 års ålder. Avföringsprov lämnades varje månad.  

  • Upprepade tarmvirusinfektioner av olika virus ökade risken för att utveckla TGA före två års ålder.
  • Det fanns ett starkt samband mellan upprepade virusinfektioner och mängd gluten för risken att utveckla TGA.

Forskarna försöker nu ta reda på varför mycket gluten i kombination med tarmvirusinfektioner gör så att TGA bildas.

Författare: Katri Lindfors, Jake Lin, Hye-Seung Lee et al.

Titel: Metagenomics of the faecal virome indicate a cumulative effect of enterovirus and gluten amount on the risk of coeliac disease autoimmunity in genetically at risk children: the TEDDY study.

Publicerad i Gut, 2019

TEDDY publikation nr 113, 2019 (PDF, 0,453 MB, nytt fönster)